Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 


Wetgeving
   
 

De grondslag van het Progamma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek is sinds 25 april 2014 (publicatie Staatsblad op 8/9/2014) vervat in art. 2, 19 en art. 63/13 van het Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

art. 2, 19 van het decreet in de Vlaamse Codex

art. 63/13 van het decreet in de Vlaamse Codex

Deze grondslag werd verder uitgewerkt in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek van 15 september 2006 (zoals gewijzigd bij het besluit van 17 januari 2014 en het besluit van 18 september 2015).

het besluit in de Vlaamse Codex

De verdere afspraken met de steunpunten zijn vervat in een beheersovereenkomst die afgesloten is met elk steunpunt. De basisbepalingen van de beheersovereenkomst is gemeenschappelijk voor elk steunpunt, bepalingen inzake de financiering, adresgegevens, ... zijn natuurlijk steunpunt-specifiek. Hieronder vindt u de modelbeheersovereenkomst voor de derde Steunpuntengeneratie. Op de pagina's per steunpunt vindt u de specifieke beheersovereenkomsten terug.

modelbeheersovereenkomst

     

Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen