Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Meldpunt voor Surveyonderzoek
   
 

De Studiedienst van de Vlaamse Regering heeft in het kader van zijn coördinerende opdracht met betrekking tot statistiek en kwaliteitsondersteuning op het vlak van surveyonderzoek, van de Vlaamse Regering de opdracht gekregen om een overzicht op te stellen over alle surveyonderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid.

Nu de nieuwe Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek volop aan het werk zijn, wordt ook duidelijker op welke wijze zij hun onderzoek organiseren en hun informatie verzamelen. Ongetwijfeld worden naast literatuuronderzoek ook methoden van surveyonderzoek toegepast.

Daarom worden de steunpunten verzocht een elektronische inlichtingenfiche in te vullen over hun gepland of lopende surveyonderzoek.

De inlichtingenfiche is terug te vinden op:
http://aps.vlaanderen.be/survey/mvg_survey/survey_mvg.htm

Het invullen van het inlichtingenformulier vergt niet zoveel tijd aangezien het enkel om metadata gaat. Op de website vindt u ook vindplaatsen van andere surveyonderzoeken en methodische aanbevelingen.

Dankzij deze inventaris (nu al ruim 350 fiches) kan pro-actief gezocht worden naar synergieën zodat burgers, bedrijven en instellingen niet meer lastig gevallen worden dan nodig (administratieve ontlasting). Ook kan kennis gedeeld worden over onder meer het proces van surveyonderzoek, vragenlijsten en steekproeftrekking.

contactpersoon bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering:
Ann Carton, ann.carton@dar.vlaanderen.be

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen