Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 


Erkenningstermijn 3de Steunpuntengeneratie formeel ten einde

   
 

De erkenningstermijn van de steunpunten binnen de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek liep formeel tot en met 31 december 2015. De effectieve beŽindiging van de werking van de verschillende steunpunten gebeurt met de oplevering en goedkeuring van de jaarverslagen 2015. Naast deze administratieve afhandeling, volgen voor de steunpunten die een verlenging hebben aangevraagd (van enkele maanden tot maximaal 6 maanden - dus uiterlijk 30 juni 2016) ook nog het afwerken van de onderzoeksagenda en eventueel nog een publieksmoment.

De Vlaamse Regering besliste om vanaf 2016 het programma te decentraliseren. Zo is nu elk beleidsdomein geresponsabiliseerd voor het opzetten, financieren en opvolgen van eigen initiatieven voor beleidsrelevant onderzoek, al dan niet volgens de structuur van een steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie adviseert de andere beleidsdomeinen nog bij het opzetten van hun eigen initiatieven maar aangezien er is afgestapt van een programma-aanpak staat het departement niet langer in voor de coŲrdinatie noch voor de financiering.

Deze site blijft voorlopig nog online om nog eventuele publieksmomenten aan te kondigen voor de steunpunten die een verlenging toegekend kregen en als terugblik op de voorbije drie generaties van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek.

     

Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen