Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

"Epiloog"
   
 


Hierbij vindt u de presentaties die op het Steunpuntenforum van vrijdag 14 maart 2014 werden gegeven.

Presentaties van het luik tijdens de voormiddag

Presentaties van het namiddagluik over de evaluatie van het Steunpuntenprogramma

 

     
Steunpuntenforum, 14 maart 2014
   
 

Bij de evaluatie van de tweede en de voorbereidingen voor de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek kwam er een uitdrukkelijke vraag van de verschillende actoren dat het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) de draad van de steunpuntenforums opnieuw zou oppikken. Helaas zagen wij ons eind november 2013 genoodzaakt om het toen geplande steunpuntenforum te annuleren. Nu nodigen wij u echter graag uit voor het Steunpuntenforum op vrijdag 14 maart 2014.

Een steunpuntenforum is een bijeenkomst waarop de vertegenwoordigers van alle steunpunten, de kabinetten en de departementen en agentschappen, alsook externe deskundigen ervaringen kunnen uitwisselen en relevante knelpunten of opportuniteiten onder de aandacht kunnen brengen.

Met deze editie gaan we wat dieper in op het wezen van beleidsrelevant onderzoek. Want hoewel het steunpuntenprogramma een sterk gemeenschappelijk kader en doelstelling heeft, lopen de visies van de verschillende actoren hierover toch vaak uiteen. Dit bleek ook duidelijk uit de publieksdiscussie bij de vorige editie van het forum.

Op het eerste gezicht lijkt dit misschien eerder iets conceptueels, maar het vormt de grond voor heel wat concrete, praktische kwesties.

In het eerste luik wordt dieper ingegaan op de verbinding tussen kennis en beleid, o.a. over het belang van de vraagstelling van beleidsmakers aan de onderzoekers. Dit vanuit de ervaringen van de sprekers Wim Derksen en Karen Ephraim, die zowel de onderzoeks- als beleidszijde kennen. In het tweede luik van het forum gaat de aandacht uit naar hoe het onderzoek doorwerkt in beleid, een basisvoorwaarde om te kunnen spreken van beleidsrelevant onderzoek en hoe dit zo goed mogelijk verzekerd kan worden. Valérie Smet licht dit toe op basis van haar doctoraatsonderzoek. Dat er bovendien meer is tussen kennis en beleid verduidelijkt Pieter Leroy in een derde luik. Tijdens de publieksdiscussie kunnen de deelnemers zelf hun visies en ervaringen delen.

Aansluitend volgt in de namiddag een informatiemoment over de evaluatieprocedure voor de derde generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Deze sessie is voornamelijk bedoeld voor de directe stakeholders bij het steunpuntenprogramma.

Het forum gaat door in het auditorium van het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel).

Programma

09u00 –

Ontvangst en registratie

09u25 –

Welkomstwoord en inleiding

09u30 –

“Kennis en beleid verbinden”
Wim Derksen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Auteur van 'Kennis en Beleid verbinden, praktijkboek voor beleidsmakers' &
Karen Ephraim, De Juf – Bureau voor leren en ontwikkelen

10u45 –

Netwerkmoment met koffie

11u00 –

“Doorwerking van Onderzoek in Beleid”
Valérie Smet, Universiteit Gent, Auteur “Sociaalwetenschappelijk onderzoek en beleid. Een analyse van de interactie, kennisgebruik en doorwerking in België en Vlaanderen.”

11u30 –

“Er is meer tussen kennis en beleid”
Pieter Leroy, Radboud Universiteit Nijmegen

12u00 –

Vragen en publieksdiscussie

12u30 –

Broodjeslunch met netwerkmogelijkheid

14u00 –

Informatiesessie evaluatieprocedure derde Steunpuntengeneratie

 

Inschrijven
Deelname is gratis, registratie evenwel verplicht. Inschrijven kon t.e.m. 10 maart.

Voor verdere vragen kan u gerust contact opnemen met het Departement EWI via info@ewi.vlaanderen.be of telefonisch op het nummer van het algemeen secretariaat 02-55 359 80.

 

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen