Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Presentaties Steunpuntenforum 2008
   
 

Presentatie van het Departement EWI

Presentatie van dhr. Stas over BTW-regelgeving

     
Steunpuntenforum 2008
   
 

Eerste Steunpuntenforum
wetenschap ondersteunt beleid – beleid ondersteunt wetenschap

Op 25 april 2008 vond het eerste Steunpuntenforum plaats in Brussel. Dit forum heeft als doel om de Steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek in de kijker te zetten en onderlinge uitwisseling te bevorderen.

De voormiddag ging van start met het samenbrengen van de verschillende Steunpunten om elkaars werking en activiteiten op een originele manier beter te leren kennen.

Nadien volgde er een algemene informatiesessie over de werking van de tweede generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (2007-2011) die zich richt naar haar directe stakeholders. Dit zijn o.a. de betrokken kabinetten, beleidsdomeinen, middenveldorganisaties, …

In de namiddag opende het forum de deuren van de Steunpuntenbeurs voor het brede publiek. Hierbij kon iedereen kennis maken met de werking van de Steunpunten, hun onderzoeksactiviteiten en resultaten.

 

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen