Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen
  (hoofding hier)
   
   

 

 

 

Oproep tot kandidaatstelling (afgesloten op 19/9/2011)
   
 

Op 1 juli 2011 hechtte de Vlaamse Regering op voorstel van minister Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding haar goedkeuring aan de krachtlijnen voor een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen tot erkenning en financiering van Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Hierbij wordt vastgehouden aan de basisprincipes van de eerdere generaties van dit in 2001 opgestarte initiatief.

Er wordt voorzien in structurele financiering van beleidsrelevant onderzoek in domeinen en/of onderwerpen die voor de Vlaamse overheid prioritair zijn. De hoofdopdracht van het steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die gericht zijn op voor het beleid relevante problemen.

Via de steunpunten beoogt men, in een aantal zorgvuldig uitgekozen sectoren een kritische massa samen te brengen en/of op te bouwen en hiervoor een zekere mate van stabiliteit te creëren binnen een duidelijk vastgelegd contractueel kader.

Hierbij vindt u de nodige documenten:

 

Update 26 juli 2011:

.

Aan de omschrijving van het thema "Sport" wordt onderstaand addendum toegevoegd:

Update 18 juli 2011:

.

De kandidaat-steunpunten dienen, conform de huidige regelgeving en het oproepdocument, een onderzoeksvoorstel in voor vijf jaar (2012-2016).

.

In de "Oproep tot kandidaatstelling" werd een aangepaste  omschrijving van het thema "Goederen- en personenvervoer" en "Verkeersveiligheid" opgenomen.  Het betreft enkel een verduidelijking m.b.t. de horizontale thema's.

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen