Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   
 

Kapucijnenvoer 35 - bus 7001
3000 Leuven

T 016 33 69 10
F 016 33 69 22
swvg@med.kuleuven.be
www.steunpuntwvg.be

     
nieuws
   
 

.

3 oktober 2011: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - studiedag
"Wel en Wee in Vlaanderen", 28 oktober 2011

.

15 april 2009: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - 5 juni, studiedag "Sociaal kapitaal: van kapitaal belang voor gezondheid?"

.

17 november 2008: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Studiedag Suïcideprevalentie in Vlaanderen, 11 december

.

28 oktober 2008: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Colloquium over deugdelijk bestuur in de non-profit sector, 21 november 2008

.

15 mei 2008: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Studiedag 5 juni 2008, thema: "Economische analyses van welzijns- en preventieve interventies. Wat telt?"

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen