Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Tweede Generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (2007-2011)
   
 

Op 15 december 2006 keurde de Vlaamse regering de nieuwe beheersovereenkomsten met een nieuwe generatie steunpunten goed. De erkenningstermijn van 5 à 6 jaar - van de eerste generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek - liep immers eind 2006 af. De tweede generatie loopt van 2007 tot eind 2011.

     
Wetgeving (2007-2011)
   
 

De basisbepalingen van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek zijn vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 betreffende de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

BESLUIT (756 KB - pdf)

De verdere afspraken met de steunpunten zijn vervat in een beheersovereenkomst die afgesloten is met elk steunpunt. De basisbepalingen van de beheersovereenkomst is gemeenschappelijk voor elk steunpunt, bepalingen inzake de financiering, adresgegevens, ... zijn natuurlijk steunpuntspecifiek.

BEHEERSOVEREENKOMST (324 KB - pdf)

BIJLAGE 3 EN 4 (255 KB - pdf)

 

 

     
"Wegwijs doorheen de Steunpunten" (2007-2011)
   
 

Tijdens de eerste generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (2001- 2006) bleek dat informatie over het programma verspreid was over de verschillende steunpunten. Voor geïnteresseerden zonder voorkennis van het programma was deze informatie daardoor weinig toegankelijk. Zo ontstond het idee om een overzicht op te stellen van de verschillende Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. Ook voor de tweede generatie (2007-2011) wil deze bundel “Wegwijs doorheen de Steunpunten” een overzichtsbeeld schetsen van het hele steunpuntenprogramma.

"Wegwijs doorheen de Steunpunten" (1.235 kB - pdf)

Versie:
. Steunpuntenforum, 25 april 2008

     

 

Overzicht Steunpunten tweede generatie 2007-2011
   
 
. Buitenlands Beleid, Toerisme en Recratie
. Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
. Cultuur, Jeugd en Sport

. Duurzame Ontwikkeling
. Fiscaliteit en Begroting
. Gelijkekansenbeleid
. Milieu & Gezondheid
. Mobiliteit en Openbare Werken
. Ondernemen en Internationaal Ondernemen
. O&O Indicatoren
. Ruimte en Wonen
. Studie en Schoolloopbanen
. Werkgelegenheid en Sociale Economie
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen