Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Omvorming van het Steunpunt O&O-Indicatoren
   
 

Op 12 december besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring te hechten aan de omvorming van het Steunpunt O&O-Indicatoren tot het Expertisecentrum Onderzoek en Onwikkelingsmonitoring.

Het Expertisecentrum ging op 1 januari 2009 van start. Het Steunpunt O&O-Indicatoren werd op 31 december 2008 beëindigd.

     
Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring
   
 

Waastraat 6 – Bus 3536
3000 Leuven

T 016 32 57 23
F 016 32 57 99

www.ecoom.be

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen