Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Steunpunt-info
   
   

 

 

 

 

Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit
   
 

Universitaire Campus, gebouw D
3590 Diepenbeek

tel.: 011 26 81 90
fax: 011 26 87 11

e-mail: info@steunpuntverkeersveiligheid.be
url: www.steunpuntverkeersveiligheid.be


     
Onderzoeksdomein
   
 

Verkeersveiligheid is één van de kerntaken van de Vlaamse overheid. Het Steunpunt Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit zal wetenschappelijke kennis en inzicht vergaren binnen dit gebied. Op basis hiervan kan de Vlaamse overheid de noodzakelijke maatregelen treffen om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren.

Op korte termijn wil het Steunpunt de kennis van de verkeersonveiligheid verhogen door de analyse van verkeersongevallen.

Op langere termijn zal deze kennis de aanzet zijn voor de uitwerking van concrete voorstellen die de verkeersveiligheid kunnen bevorderen. Hierbij wordt gewerkt op vijf verschillende deelgebieden, namelijk infrastructuur en verkeersmaatregelen, voertuigtechniek, ruimtelijke structuur, gedrag, en handhaving en beleid.

Het is in de meeste gevallen aangewezen om voorstellen te formuleren die op de verschillende gebieden tegelijkertijd ingrijpen. Zo kunnen op een geïntegreerde wijze, nieuwe verkeersmaatregelen ondersteund worden.

Het Steunpunt Verkeersveiligheid wordt gevormd door een consortium bestaande uit het Limburgs Universitair Centrum (LUC) en de Vrije Universiteit Brussel (VUB), aangevuld met twee partners: de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito).

 

Overzicht Steunpunten eerste generatie 2001-2006
   
 

.
.
.
.

.
.

Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Duurzame Landbouw
Gelijkekansenbeleid
Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Milieu & Gezondheid
Milieubeleidswetenschappen

.
.
.
.
.
.
.

O&O Statistieken
Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie
Re-Creatief Vlaanderen
Sport, Beweging en Gezondheid
Toerisme en Recreatie
Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

     

 

Overzicht Steunpunten 2007-2011
   
 
. Buitenlands Beleid, Toerisme en Recratie
. Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
. Cultuur, Jeugd en Sport
. Duurzame Ontwikkeling
. Fiscaliteit en Begroting
. Gelijkekansenbeleid
. Milieu & Gezondheid
. Mobiliteit en Openbare Werken
. Ondernemen en Internationaal Ondernemen
. O&O Indicatoren
. Ruimte en Wonen
. Studie en Schoolloopbanen
. Werkgelegenheid en Sociale Economie
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin