Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Steunpunt-Info
   
   

 

 

 

 

Toerisme en Recreatie
   
 

Campus Arenberg Heverlee
W. de Croylaan 42
3001 Heverlee

tel.: 016 32 24 49
fax: 016 32 81 50

e-mail: info@steunpunttoerisme.be
url: www.steunpunttoerisme.be

     
Onderzoeksdomein
   
 

Het Steunpunt Toerisme en Recreatie fungeert als een onderzoeks- en informatiecentrum voor toeristisch-recreatieve vraagstukken. Het bouwt een beleidsondersteunend onderzoeksprogramma uit dat de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op het gebied van toerisme en recreatie zal versterken.

Concrete taken omvatten:

.

het opzetten van methodologie inzake gegevensverzameling van aanbod- en vraagkant

.

de standaardisatie van de analyse van gegevens

.

het leveren van resultaten voor een set van kengetallen

.

het opzetten van een feedback systeem voor leveranciers van gegevens

.

het opstellen van een reeks beleidsindicatoren inzake toerisme en recreatie en periodiek aanleveren van de resultaten

.

het opzetten van beheer- en exploitatiesysteem met betrekking tot verzamelde basisgegevens gedifferentieerd naar gebruikers

.

het opzetten van een virtueel en fysiek documentatiecentrum

Naarmate aan hogervermelde taken uitvoering werd gegeven zal het steunpunt zich toespitsen op:

.

probleemgericht wetenschappelijk onderzoek

.

verstrekken van adviezen met betrekking tot de wetenschappelijke en beleidswaarde van (toegepast) onderzoek

.

uitvoeren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek

Parallel met deze hoofddoelstelling wil het Steunpunt een kenniscentrum en verzamelpunt van knowhow inzake deze problematiek uitbouwen.

 

Overzicht Steunpunten eerste generatie 2001-2006
   
 

.
.
.
.

.
.

Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Duurzame Landbouw
Gelijkekansenbeleid
Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Milieu & Gezondheid
Milieubeleidswetenschappen

.
.
.
.
.
.
.

O&O Statistieken
Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie
Re-Creatief Vlaanderen
Sport, Beweging en Gezondheid
Toerisme en Recreatie
Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

     

 

Overzicht Steunpunten 2007-2011
   
 
. Buitenlands Beleid, Toerisme en Recratie
. Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
. Cultuur, Jeugd en Sport
. Duurzame Ontwikkeling
. Fiscaliteit en Begroting
. Gelijkekansenbeleid
. Milieu & Gezondheid
. Mobiliteit en Openbare Werken
. Ondernemen en Internationaal Ondernemen
. O&O Indicatoren
. Ruimte en Wonen
. Studie en Schoolloopbanen
. Werkgelegenheid en Sociale Economie
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin