Naar homepage Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek
   
  Menu
   
   
  Info
   
   
  Historiek
   
   
RSS logo
Logo Richting Morgen

 

 

 

Eerste Generatie Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek (2001-2006)
   
 

Met de oprichting van de steunpunten verzekert de Vlaamse overheid zich van een grotere stabiliteit in het beleidsondersteunend onderzoek en, hiermee gepaard gaand, van de gestadige opbouw van een kritische kennismassa omtrent een aantal prioritaire beleidsthema's.

In 2001 werden twaalf steunpunten erkend.

Een dertiende steunpunt, het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, werd reeds in 2000 erkend als een vervolg op een bestaand initiatief. Dit steunpunt wordt eveneens opgenomen in het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek.

Vóór 2001 werd Beleidsrelevant onderzoek gecoordineerd door het Programma Beleidsgericht Onderzoek (PBO) Onderzoeksresultaten en een overzicht van studies kan u bekijken op de website van het departement EWI.

     
Wetgeving (2001-2006)
   
 

Ter verduidelijking van de verschillende wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek vindt u hier een officieus gecoördineerde versie van het besluit.

Deze officieus gecoördineerde versie van het besluit omvat:

. het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

. het besluit van de Vlaamse regering van 30 november 2001 houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiering van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

. het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2001 houdende aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

. het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende tweede aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende regeling van de procedure en de voorwaarden van erkenning en subsidiering van de steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek

. het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 houdende de werking van het universitair steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

 

De beheersovereenkomst die afhankelijk is van de bepalingen van dit besluit volgt natuurlijk de wijzigingen van het besluit. Ter verduidelijking vindt u hier een officieus gecoördineerde versie van de beheersovereenkomst met de steunpunten voor Beleidsrelevant onderzoek. De beheersovereenkomsten bevatten natuurlijk steunpunt-specifieke onderdelen, deze werden om misverstanden te vermijden uit deze versie weggelaten.

BEHEERSOVEREENKOMST (58 KB - pdf)

 

     
"Wegwijs doorheen de Steunpunten" (2001-2006)
   
 

Op de Contactdag voor de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek werd de infobundel "Wegwijs doorheen de Steunpunten" gepubliceerd. Deze bundel probeert een zo volledig mogelijk beeld te schetsten van wat er zich afspeelt binnen de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek en het universitaire Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming. Dit omvat zowel de doelstellingen van het Steunpunt op onderzoeksvlak, de werking van het Steunpunt als contacten met de overheid en de de stuurgroep.

Het is de bedoeling dat dit dynamisch document altijd de recentste informatie bevat. Daarom willen wij u vragen wijzigingen die nog niet zijn opgenomen in deze infobundel door te spelen aan onze administratie.

Infobundel versies:

.

30 juli 2004 (online)

.

23 januari 2004 (online)

.

9 december 2003

     

 

Overzicht Steunpunten eerste generatie 2001-2006
   
 

.
.
.
.

.
.

Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen
Duurzame Landbouw
Gelijkekansenbeleid
Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt
Milieu & Gezondheid
Milieubeleidswetenschappen

.
.
.
.
.
.
.

O&O Statistieken
Ondernemerschap, Ondernemingen en Innovatie
Re-Creatief Vlaanderen
Sport, Beweging en Gezondheid
Toerisme en Recreatie
Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit
Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming

     
Overzicht Steunpunten 2012-2015
   
 

. Armoede
. Bestuurlijke Organisatie, Slagkrachtige overheid
. Buitenlands beleid, internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking
. Cultuur
. Duurzaam Materialenbeheer
. Fiscaliteit en Begroting
.
Gelijkekansenbeleid
. Goederen- en Personenvervoer
. Inburgering en Integratie
. Jeugd

. Media
. Milieu en Gezondheid
. Ondernemen en Regionale Economie
. Studie- en Schoolloopbanen
. Ruimte
. Sport
. Transities voor Duurzame Ontwikkeling
. Verkeersveiligheid
. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
. Werk en Sociale Economie
. Wonen