Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams overheidspersoneel

vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel

1. Doelstelling

Op initiatief van de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap werd in 1992 een nieuwe vzw Gepensioneerdenvereniging opgericht met volgende doelstellingen:

 • Alle gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap (nu Vlaamse overheid) in de gelegenheid stellen contacten te onderhouden met elkaar.
 • Activiteiten op te zetten van vormende, culturele en recreatieve aard (cf. de activiteitenkalender).
 • Alle initiatieven te nemen die het welzijn van de leden kunnen bevorderen.

2. Structuur

 

De vzw Gepensioneerdenvereniging heeft een zelfstandige structuur, met de 2 wettelijke bestuursorganen:

 

 • De algemene vergadering:
  Dit bestuursorgaan telt max. 30 leden en vergadert jaarlijks tweemaal.  De algemene vergadering bepaalt het algemene beleid van de vereniging.
 • Het dagelijks bestuur:
  Uit de algemene vergadering worden 9 personen gekozen. Deze personen staan in voor het dagelijks beleid van de vereniging. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris, een penningmeester, een ledenadministrator en drie bestuursleden.

Volgende personen vormen het dagelijks bestuur: 
Samenstelling Raad van Bestuur
Voorzitter: Julia Jacobs (tel. 0486 66 56 41)
Ondervoorzitter & activiteitencoördinator: Michel Demeester (tel. 015 55 31 73)
Ondervoorzitter: Willy Van Den Brande (tel. 015 51 48 54)
Secretaris: Michel Boffin (tel. 0475 52 14 28)
Penningmeester: Erna De Cremer (tel. 053 78 82 85)
Ledenadministrator: Mia Haelterman (tel. 053 39 43 39)
Coördinator voor de verzekeringen: William Vandecruys (tel. 02 426 13 48)
Ondersteunende leden:
Ria Aerts (tel. 0497 49 11 75)
André Verschelden (tel. 015 21 83 43)

 Vlnr  Michel Boffin, Mia Haelterman, William Vandecruys, Julia Jacobs, Ria Aerts, André Verschelden, Erna De Cremer, Michel Demeester, Willy Van Den Brande.

3. Activiteiten.

 

Er is een waaier aan activiteiten zodat iedereen aan zijn trekken kan komen. De vereniging organiseert activiteiten gaande van provinciale ontmoetingsdagen, eendaagse en meerdaagse activiteiten tot culturele- en sportactiviteiten.

Qua aantal organisaties ziet het semestrieel aanbod er in grote lijnen als volgt uit:

 • Provinciale ontmoetingsdagen: 2 à 3 ( halve dag)
 • Eendaagse activiteiten: 15 à 18
 • Meerdaagse activiteiten: 4 à 5
 • Culturele activiteiten: 7 à 8
 • Sportactiviteiten: 3 à 4

4. Activiteitenkalender.

 

Verderop wordt de volledige activiteitenkalender van het lopende semester weergegeven. ACTIVITEITENKALENDER NAJAAR 2018

 

5. Hoe lid worden?

 

 • Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 10,00 euro.
 • Dit bedrag dient gestort op rekeningnummer BE58-0001-6944-7579 BIC code BPOTBEB1 van de vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel.
 • Bij betaling dient - zo het lidnummer reeds gekend is - in de mededeling duidelijk het lidnummer van het gepensioneerd personeelslid vermeld te worden.
 • Zowel het gepensioneerd personeelslid als zijn/haar partner kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging.  Bij overlijden wordt weduwe/weduwnaar automatisch effectief lid van de vereniging.
 • Tweemaal per jaar wordt een brochure verzonden waarin alle activiteiten van de komende maanden zijn opgenomen.

In de toekomst, gelet op het sterk stijgend aantal gepensioneerden, wordt de januaribrochure voortaan doorgestuurd naar de leden, de nieuw gepensioneerden van het afgelopen jaar alsook naar diegenen die tijdens de laatste vier jaar één of meerdere keren hun lidgeld betaalden.
Bij de verzending van de  junibrochure worden enkel de leden aangeschreven.

 

Wie graag op de hoogte blijft van alle activiteiten van de vereniging heeft er dus alle belang bij lid te blijven of te worden!

6. Privacybeleid:

U vindt hier het privacybeleid van de vereniging.

7. Contact:

Bijkomende info kan bekomen worden bij Julia Jacobs, voorzitter.
Zij is bereikbaar op tel nr. 0486 66 56 41 of via e-mail jacobs.julia@telenet.be

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring
Boudewijnlaan 30 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 49 79 - F +32 2 553 48 96