Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > vakantiewerking

Tegemoetkoming vakanties voor jongeren

 

REGLEMENTERING 2018

 

Voor begunstigden van wie het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt, voorziet de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel in 2018 een uniforme financiële tegemoetkoming voor jongeren die deelnemen aan een Geïntegreerd Werkperiode (GWP), jeugdvakantie en/of samen met hun ouders op vakantie gaan.
De formule gaat uit van het kind.De totale tegemoetkoming per kind en per referentiejaar blijft beperkt tot maximaal 30 overnachtingen en tot maximaal 80 % van de reële kostprijs. Deze reglementering geldt voor vakanties waarvan de einddatum in 2018 valt.

 

Een tegemoetkoming voor een vakantie voor jongeren waarvan de einddatum in 2018 valt, kan nog worden ingediend tot uiterlijk 31 januari 2019! Na die datum wordt je aanvraag geweigerd.

 

Voor een gedetailleerde toelichting klik op volgende link:

 

Tegemoetkoming vakanties voor jongeren

 

 

Vraag je tegemoetkoming bij voorkeur online aan via het e-loket van de sociale dienst.
Bij registratie via het e-loket moeten normaal geen bewijsstukken meer worden toegevoegd of opgestuurd naar de sociale dienst, behalve bij een automatische selectie van uw online registratie voor steekproefsgewijze controle of in uitzonderlijke gevallen bv. bijzonder laag gezamenlijk belastbaar inkomen.

 

Aandacht voor de RSZ-regelgeving!

In gevolge de RSZ-regelgeving kan de sociale dienst geen tegemoetkoming in de vakantiekosten voor gezinnen en alleenstaanden meer toekennen. Dergelijke tegemoetkomingen die niet specifiek voor kinderen bestemd zijn, beantwoorden aan het begrip loon waarop RSZ-bijdrage verschuldigd is.
De RSZ aanvaardt een maximumbedrag van 600 € op jaarbasis per kind als aanvulling op de kinderbijslag waarop geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Deze aanvulling kan naast onze tegemoetkoming in de vakantiekosten voor jongeren o.m. ook bestaan uit een tegemoetkoming in de kosten voor vakantieopvang (= kinderopvang) aangeboden door de werkgever.
Indien het totaal van bedoelde tegemoetkomingen door de werkgever op jaarbasis het maximumbedrag van 600 € per kind overschrijdt, moeten op het gehele bedrag van de tussenkomsten zowel de werknemers – als de werkgeverbijdragen betaald worden door de werkgever. Bijgevolg zal het bedrag dat u boven de 600 € ontvangen hebt, teruggevorderd worden.
Meer informatie over de RSZ-begrenzing vind je ook op de website van AgO:
http://www.bestuurszaken.be/rsz-begrenzing
http://www.bestuurszaken.be/veelgestelde-vragen-rsz-begrenzing#n

ALGEMENE INFORMATIE

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98