Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > werking sociale dienst > samenstelling en historiek

Samenstelling en historiek

 • de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 1990 (BS van 13 december 1990), gewijzigd bij besluit van 4 december 1991 en 22 mei 1997.

 • de stichtingsvergadering vond plaats op 20 december 1990 en de statuten van de vereniging werden gepubliceerd in het BS van 28 maart 1991.

 • de vzw Sociale Dienst van de Vlaamse Gemeenschap werd erkend door de Vlaamse Regering bij besluit van 23 januari 1991 (BS van 9 november 1991).

 • gelet op de BBB-hervorming werden m.b.t. de structuur en de inplanting van de sociale dienst een aantal afspraken gemaakt tussen de overheid en de representatieve vakorganisaties (cfr. het Sectoraal Akkoord 2003-2004):

  - de vzw-structuur blijft gehandhaafd

  - er komt een paritaire samenstelling, ook binnen de raad van bestuur

  - er wordt afgestapt van de regeling van vrijgestelden binnen de structuur van de sociale dienst

  - de voorzitter wordt voorgedragen uit de leden van de vertegenwoordigers van het personeel

  - het beslissingsmodel binnen de raad van bestuur wordt het consensusmodel

  - het hoofd van de sociale dienst zal worden aangesteld na eenparig advies van de raad van bestuur

   

 • deze afspraken resulteerden in een nieuw decreet van 2 maart 2007 (BS van 30 maart 2007) en een uitvoeringsbesluit van 27 april 2007 (BS van 19 juni 2007) waarbij de sociale dienst werd omgevormd tot vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.

 • tijdens de omvormingsvergadering op 26 juni 2007 werden de statuten goedgekeurd. De vereniging telt 36 leden stemgerechtigde leden die samen de algemene vergadering vormen:

  - 18 personeelsleden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties die zitting hebben in Sectorcomité xviii Vlaamse Gemeenschap - Vlaams Gewest, met dien verstande dat elke vakorganisatie evenveel leden heeft.

  - 18 personeelsleden, aangesteld door de Vlaamse Regering. Voor ieder beleidsdomein wordt minstens een mannelijk en vrouwelijk personeelslid voorgedragen en minstens één personeelslid aangesteld als lid van de algemene vergadering.

   

 • de sociale dienst wordt bestuurd door een raad van bestuur die paritair is samengesteld en 18 stemgerechtigde leden telt:

 

- 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de representatieve vakorganisaties, en met dien verstande dat elke vakorganisatie evenveel vertegenwoordigers heeft

- 9 leden worden door de algemene vergadering benoemd onder de leden, aangesteld door de Vlaamse Regering

Elke groep wijst zijn eigen leden aan.

 

 • de raad van bestuur kiest de voorzitter onder de leden die werden voorgedragen door de representatieve vakorganisaties. Het voorzitterschap wordt tweejaarlijks afwisselend waargenomen door een vertegenwoordiger van een andere representatieve vakorganisatie. Een vakorganisatie kan haar beurtrol echter overslaan.

 • de regeringscommissaris en het hoofd van de administratie van de sociale dienst wonen de algemene vergadering en de raad van bestuur bij met raadgevende stem

 • onder de ter beschikking gestelde personeelsleden worden een penningmeester en een secretaris aangewezen door de raad van bestuur. Zij nemen deel aan de algemene vergadering en de raad van bestuur, maar zijn niet stemgerechtigd.

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98