Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > gepensioneerden

Gepensioneerden

 

Ook gepensioneerden mogen verder beroep doen op de sociale dienst (zie folder).

De terugkomdag

Twee jaar na de cursus pensioenvoorbereiding krijgen de cursisten de kans om hun ervaringen te delen op een terugkomdag. Door levend leren wisselen zij suggesties, tips en ideeën uit over hun pensionering. Voor de deelnemers aan de terugkomdag is ook een begeleide stadwandeling in Antwerpen voorzien. Meer terugkomdag.

 

De seniorendagen

Elk jaar in de maand mei is er een grote samenkomst voor alle gepensioneerden van de Vlaamse overheid met hun partner. Een ideale gelegenheid om in een gezellige sfeer oude vriendschapsbanden aan te halen en contact te houden met de vroegere collega's. Met een gevarieerd programma-aanbod wil de sociale dienst hun culturele interesse stimuleren.

 

De meeste gepensioneerden ervaren de seniorendagen als een blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor de Vlaamse overheid, waarmee zij zich verbonden blijven voelen. Het stimuleert de sociale samenhang en het algemeen welzijn. Bovendien heeft de hoge participatiegraad een drempelverlagend effect naar de andere hulp- en dienstverleningspakketten van de sociale dienst. Meer info seniorendagen

vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel

De vereniging zorgt ervoor dat gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid contact houden met hun vroegere collega's en dat de band met de werkvloer behouden blijft. Daarnaast organiseert zij diverse vormende, culturele en recreatieve activiteiten en initiatieven om het welzijn van haar leden te bevorderen. Meer info vzw Gepensioneerdenvereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel

 

 

Meer info betreffende het pensioen binnen de Vlaamse Overheid kan u consulteren op de koepelpagina Pensioen.

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98