Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > eindeloopbaanwerking >pensioenviering en pensioneringsgeschenk


Infosessies pensioenwetgeving

 

De vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel organiseert, in samenwerking met PDOS en RVP, ook in het najaar van 2018 infosessies pensioenwetgeving voor haar gerechtigde personeelsleden.

De vzw vindt het belangrijk dat personeelsleden worden geïnformeerd over de veranderende en steeds meer complexe pensioenwetgeving. We richten ons in de eerste plaats tot personeelsleden vanaf 55 jaar om de scope beheersbaar te houden. De oudsten onder jullie ontvangen eerst een persoonlijke uitnodiging op het werk e-mailadres, met voorrang voor de deelnemers aan de cursus pensioenvoorbereiding.

 

Wat komt er aan bod tijdens de infosessies pensioenwetgeving?

 

- het recht op een rustpensioen, overgangsmaatregelen, afwezigheidstelsels,...
- pensioenberekening, minimumpensioen, cumulatie,...
- van bruto naar netto, overlevingspensioen, vakantiegeld en begrafenisvergoeding.

De infosessies zijn bedoeld om algemene informatie te geven, maar niet om in te gaan op specifieke individuele vragen. Hiervoor kan je terecht op de gratis pensioenlijn 1765 of op de pensioenpunten http://www.pdos.fgov.be/nl/contact/contact_1035.htm#pp-nl


Wanneer welke infosessie(s) volgen?


Bij een loopbaan enkel als statutair ambtenaar kan je de infosessie PDOS volgen.


Bij een loopbaan enkel als contractueel personeelslid (eventueel vooraf gegaan door een job in de privé sector) kan je de infosessie RVP volgen.


Indien je als statutair ambtenaar voorafgaand aan de vaste benoeming eerst in de privé sector en/of als contractueel personeelslid hebt gewerkt, kan je beide sessies volgen 


Wanneer?


Infosessies PDOS najaar 2018

 

  • Dinsdag 25 september
  • Dinsdag 2 oktober
  • Maandag 8 oktober

Infosessies RVP najaar 2018

 

  • Woensdag 5 september
  • Dinsdag 18 september

 

Alles sessies gaan door in het Auditorium van het Consciencegebouw, Koning Albert-II laan, 1210 Brussel en starten stipt om 9u30 en eindigen omstreeks 16u.

Hoe inschrijven?

Via het e-loket tot 2 werkdagen vóór een infosessie (indien niet volzet).

Terwijl je ingelogd bent in ons e-loket, gelieve ook eens na te kijken of je privé mailadres in ons e-loket gekend en juist is, en dit zelf toe te voegen of aan te passen indien nodig.

Nà registratie ben je meteen ingeschreven en ontvang je een bevestigingsmail met alle praktische informatie. Deze geldt als dienstvrijstelling voor je werkgever.
De verplaatsingskosten zijn ten laste van je werkgever

Aandacht!

Indien je door omstandigheden (bv. ziekte, ...) de infosessie niet kan bijwonen kan je deze kosteloos annuleren via het e-loket tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de betreffende infosessie.

De vzw Sociale Dienst ziet zich genoodzaakt 15 euro annulatiekost aan te rekenen aan de personeelsleden die zich inschrijven voor een sessie en de dag zelf afwezig blijven zonder uiterlijk 2 werkdagen vooraf te annuleren of zonder voorlegging van een doktersbriefje in geval van ziekte op de dag van de infosessie.

Problemen met de online registratie?

Dan kan je contact opnemen met Ingrid Verschueren op het nummer 02 553 25 81 of Jale Ozdemir op het nummer 02 553 25 55.

Help alles is volzet?

Dan is het wachten op de volgende infosessies pensioenwetgeving in het voorjaar 2019.

Geen mailadres?

Wie geen werk e-mailadres heeft, ontvangt een uitnodigingsbrief per post.

 

 

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98