Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > eindeloopbaanwerking

Eindeloopbaanwerking

 

De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Toch vragen sommige collega's om uiteenlopende redenen vroeger hun pensioen aan, wat reeds kan vanaf 60 jaar.

 

De sociale dienst voorziet een aantal activiteiten naar het einde van de loopbaan toe.

 

Cursus pensioenvoorbereiding

Indien zij dit wensen kunnen personeelsleden tussen 59 en 65 jaar - samen met hun partner - deelnemen aan de cursus pensioenvoorbereiding. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Meer info cursus pensioenvoorbereiding.

 

Pensioenviering en pensioneringsgeschenk

De toekomstige gepensioneerden mogen nog tijdens hun actieve loopbaan samen met hun partner deelnemen aan deze informatievergadering.

 

Als blijk van dank voor de inzet en de geleverde prestaties ontvangt de toekomstige gepensioneerde tijdens de pensioenviering een pensioneringsgeschenk. Deelname aan de pensioenviering is niet verplicht om in aanmerking te komen voor een pensioneringsgeschenk. Voorwaarde is wel dat de kandidaat gepensioneerde vooraf de keuze van het geschenk meedeelt aan de sociale dienst. Meer info pensioneringsgeschenk.

 

 

De deelnemers krijgen van de sociale dienst ook uitleg over de hulp- en dienstverlening waar zij na hun pensioen recht op hebben. Ook de vzw Gepensioneerdenvereniging van de Vlaamse Overheid geeft toelichting over haar werking en activiteiten.

De pensioenviering eindigt met een aperitief en een maaltijd aangeboden aan de deelnemers. Meer info pensioenviering.

 

Meer info betreffende het pensioen binnen de Vlaamse Overheid kan u consulteren op de koepelpagina Pensioen.

 

Meer info betreffende het pensioen voor statutaire personeelsleden kunt U krijgen via de PDOS. Dit kan tijdens één van de regionale zitdagen, een overzicht via http://www.pdos.be/pdos/contact/contact_1052.htm.
U kunt bij de PDOS ook steeds een pensioenraming aanvragen. Meer info over het aanvragen van een pensioenraming vindt U via deze link http://www.pdos.be/pdos/faq/faq_897.htm#02

Meer info betreffende het pensioen voor contractuele personeelsleden kunt U krijgen via de RVP (beter bekend als de Zuidertoren). Dit kan tijdens één van de regionale zitdagen, een overzicht via http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/contact/Pages/default.aspx. Iedere werknemer ontvangt normaliter op de leeftijd van 55 jaar, automatisch een raming van zijn/haar pensioenrechten binnen de privésector. Heeft U deze niet ontvangen, of wenst U meer uitleg dan kunt U contact opnemen met de RVP via bovenstaande link.

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98