Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop

Wie kan in nood een renteloze lening vragen?

De lening is enkel mogelijk voor actieve en gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid die gerechtigden zijn van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.


Renteloze leningen worden enkel toegekend aan personeelsleden die zich in een acute noodsituatie bevinden. Heeft u noodzakelijke of onvermijdelijke uitgaven voor basisbehoeften die u niet kunt betalen? Kunnen deze uitgaven niet uitgesteld worden en kunt u voor een lening niet terecht bij de bank? Slaagt u er niet in om uw maandelijkse lasten te betalen of krijgt u facturen niet meer betaald?


Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio, die samen met u op zoek gaat naar een oplossing op maat.


De toekenning van een renteloze lening kan enkel voor individuen of gezinnen die zich in een sociale noodsituatie bevinden en op voorstel van de maatschappelijk assistent, na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek.


De maatschappelijk assistent formuleert een anoniem voorstel over de al dan niet toekenning van de lening, het bedrag en de terugbetalingstermijn aan de commissie individuele hulpverlening. Deze commissie, die maandelijks vergadert, neemt in consensus de finale beslissing.


Als de lening toegekend wordt ondertekent u een leningsovereenkomst en een akte waarin u zich akkoord verklaart dat de verschuldigde bedragen worden ingehouden op uw wedde of pensioen zoals overeengekomen in de leningsovereenkomst.


Bij koppels die samenwonen op hetzelfde domicilieadres moeten beide partners de leningsovereenkomst en de akte ondertekenen .

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98