Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > individuele hulpverlening > medische kosten > medische bijstand

Medische bijstand

 

Er zijn natuurlijk nog veel kosten die niet worden meegeteld in de remgeldteller en die niet meer automatisch in aanmerking komen voor terugbetaling:

Supplementen van medische uitgaven met RIZIV tussenkomst

Artsen rekenen soms meer aan dan het officiële tarief vastgelegd door het RIZIV. Het bedrag dat je hierdoor meer betaalt dan het officiële remgeld zijn (ereloon)supplementen. Supplementen kunnen hoog oplopen en worden niet meegeteld in de remgeldteller en dus ook niet voor de berekening van de tegemoetkoming in medische kosten.

Vermijd hoge supplementen door beroep te doen op geconventioneerde artsen!

Wat is een geconventioneerde arts? Nagaan of een arts geconventioneerd is.

Medische uitgaven zonder tussenkomst van het RIZIV

Enkele voorbeelden van medische uitgaven zonder RIZIV tussenkomst zijn osteopathie, psycholoogkosten, chiropraxie, accupunctuur, familiehulp, ... Ook voor heel wat medicijnen is er geen wettelijke terugbetaling door het RIZIV: veel pijnstillers, hoestsiropen, vitaminen, maar ook homeopathie, voedingssupplementen of heel specifieke of experimentele medicatie worden vaak niet terugbetaald door het RIZIV.

TIP: voor heel wat medische uitgaven zonder tussenkomst van het RIZIV is er wel een tussenkomst mogelijk van het ziekenfonds via een aanvullend verzekeringspakket. Informeer zeker bij je ziekenfonds uit welke voordelen hun aanvullend verzekeringspakket bestaat!

Wat is een aanvullend verzekeringspakket van een ziekenfonds?


Omwille van opmerkingen van de RSZ (Rijksdienst Sociale Zekerheid) mogen wij deze medische uitgaven niet meer automatisch in aanmerking nemen voor terugbetaling door de sociale dienst.

Enkel personeelsleden die het financieel moeilijk hebben door hoge medische uitgaven, kunnen nog een beroep doen op de sociale dienst voor een medische bijstand, naast de gewone tegemoetkoming in medische kosten op basis van het inkomen.

  • Heb je hoge medische uitgaven die buiten de tegemoetkoming in medische kosten vallen en die zwaar op het gezinsbudget wegen?
  • Verdien je te veel om in aanmerking te komen voor de gewone tussenkomst, maar heb je hoge medische uitgaven die je toch moeilijk kan betalen?
  • Val je voor de terugbetaling van medische uitgaven niet onder de Belgische sociale zekerheid of heb je geen Belgisch aanslagbiljet van de belastingen en kan je de nodige bewijsstukken voor de tegemoetkoming in medische kosten dus niet opvragen?

 

Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van je regio.

 

Vóór de aankoop van dure medische hulpmiddelen, vraagt het beleid om eerst de sociale dienst te contacteren om na te gaan of er tussenkomst mogelijk is. Vaak zijn er goedkopere alternatieven of kan het materiaal aan zeer voordelige prijzen gehuurd worden. De maatschappelijk assistent van je regio kan je hierover informeren.


Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor bijkomende medische bijstand. Indien nodig formuleert de maatschappelijk assistent een anoniem voorstel.


Het beleid beslist over de voorstellen tijdens maandelijkse vergaderingen van de commissie individuele hulpverlening waarop de maatschappelijk assistenten hun voorstel toelichten.

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98