Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > individuele hulpverlening >bijzondere bijstand

Wie kan in nood een bijzondere bijstand krijgen?

Een bijzondere bijstand is enkel mogelijk voor actieve en gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse overheid die gerechtigden zijn van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel.


Een bijzondere bijstand wordt enkel toegekend aan personeelsleden die zich in een acute noodsituatie bevinden. Heeft u noodzakelijke of onvermijdelijke uitgaven voor basisbehoeften die u niet kunt betalen? Kunnen deze uitgaven niet uitgesteld worden en kunt u voor een lening niet terecht bij de bank? Slaagt u er niet in om uw maandelijkse lasten te betalen of krijgt u uw facturen niet meer betaald?

 

Neem dan zeker contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio, die samen met u op zoek gaat naar een oplossing op maat.
De toekenning van een bijzondere bijstand kan enkel voor individuen of gezinnen die zich in een sociale noodsituatie bevinden en op voorstel van de maatschappelijk assistent, na een voorafgaand sociaal en financieel onderzoek.

 

De maatschappelijk assistent formuleert een anoniem voorstel over de al dan niet toekenning van een bijzondere bijstand aan de commissie individuele hulpverlening.

 

De commissie, die maandelijks vergadert, neemt in consensus een finale beslissing.

 

Extra ondersteuning voor schoolgaande kinderen uit gezinnen met financiële problemen

September, het nieuwe schooljaar is begonnen. Een nieuwe juf, een nieuwe klas, nieuwe lessen, nieuwe cursussen, nieuwe sportclubs, muzieklessen, tekenlessen … Nieuwe uitdagingen en kansen voor jong en oud. Jammer genoeg gaan deze nieuwe uitdagingen vaak gepaard met een hoog kostenplaatje. Omdat de sociale dienst niet wil dat kinderen kansen mislopen, wil ze er zijn voor gezinnen met schoolgaande kinderen die het extra moeilijk hebben in deze periode van het jaar.
Zit u in schuldbemiddeling of heeft u zware financiële moeilijkheden waardoor de schoolkosten en inschrijvingsgelden van uw schoolgaande kinderen zwaar wegen? Neem dan contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio. Na een financieel en sociaal onderzoek gaat deze na of de sociale dienst u kan helpen.
Klik hier om na te gaan wie de maatschappelijk assistent van uw regio is en hoe u haar kan contacteren.

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98