Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > tegemoetkoming bij loopbaanonderbreking > zwaar ziek familielid

Loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid.

Voor loopbaanonderbrekingen voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid zal de premie niet automatisch uitbetaald worden na een melding door de MOD's of personeelsdiensten. Deze wordt enkel nog toegekend op vraag van cliënten, voor wie het loonverlies als gevolg van de loopbaanonderbreking een belangrijke drempel vormt om de zorg voor zieke gezins- en familieleden in familieverband op te nemen.

Hoewel het niet de bedoeling is om het loonverlies volledig te compenseren, onderzoekt de maatschappelijke assistent of een personeelslid in aanmerking kan komen voor een extra bijpassing door de sociale dienst.

De vzw Sociale Dienst wil door deze nieuwe aanpak personeelsleden behoeden voor financiële moeilijkheden of krapte in deze periode van ziekte en zorg. Bovendien wil hij de combinatie werk-privé vergemakkelijken, de familiale banden versterken en het welzijn van de personeelsleden in gezins- of familiekring bevorderen.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze bijpassing, neem dan contact op met de maatschappelijk assistent van uw regio.

Aandacht

De premie die automatisch uitbetaald wordt bij een loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgverlening blijft ongewijzigd!

Contactpersoon:

De maatschappelijk assistent voor uw regio

Kern 2B

02-553 48 98 (algemeen nummer voor dringende vragen)

Regelgeving:

Elke ambtenaar heeft recht op voltijdse en / of halftijdse loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.
De maximumduur per patiënt bedraagt 12 maanden voor de voltijdse en 24 maanden voor de halftijdse loopbaanonderbreking.
De voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking kan worden genomen in al dan niet opeenvolgende perioden van minimaal één en maximaal drie maanden.
Loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid wordt niet meegeteld in de 10 jaar loopbaanonderbreking die de ambtenaar maximaal kan nemen.
Hetgeen voorafgaat geldt ook voor contractuele personeelsleden, maar zij kunnen enkel halftijdse loopbaanonderbreking krijgen als zij met minstens ¾ prestaties tewerkgesteld zijn.

Zie ook Vlaams personeelsstatuut (raamstatuut): https://overheid.vlaanderen.be/vps

Om de vermindering van inkomsten te compenseren, ontvangen personeelsleden die van voormelde regeling gebruik maken:

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98