Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > tegemoetkoming bij loopbaanonderbreking > palliatieve zorgverlening

Tegemoetkoming voor palliatieve zorgverlening.

Bij loopbaanonderbreking of zorgkrediet voor palliatieve zorgverlening geeft de vzw Sociale Dienst per patiënt per jaar (*) een tegemoetkoming van:

 

  • 500 euro in geval van één maand voltijdse loopbaanonderbreking of zorgkrediet;
  • 250 euro in geval van één maand halftijdse loopbaanonderbreking of zorgkrediet;
  • 100 euro in geval van 1/5de loopbaanonderbreking of zorgkrediet

    .

Per patiënt wordt maximum 500 euro per referentiejaar toegekend.


De begindatum van de eerste maand van de loopbaanonderbreking of het zorgkrediet is de start van het referentiejaar.
Dit is ook de datum waarop de tegemoetkoming van de sociale dienst ten vroegste uitbetaald wordt.

 

Het personeelslid hoeft deze tegemoetkoming niet zelf aan te vragen.

De toekenning gebeurt automatisch op basis van de informatie die het dienstencentrum personeelsadministratie of de MOD's en personeelsdiensten verstrekken aan de vzw Sociale Dienst.

Contactpersoon:

Kurt Vandeputte

Kern 2B

0492 40 33 00

Contact via mail kan ook voornaam.naam@kb.vlaanderen.be

Regelgeving:

Elke ambtenaar heeft recht op voltijdse en / of halftijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen.
De duur van de voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking bedraagt één maand, éénmaal verlengbaar met één maand.
Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen wordt niet meegeteld in de 10 jaar loopbaanonderbreking die de ambtenaar maximaal kan nemen.
Hetgeen voorafgaat geldt ook voor contractuele personeelsleden, maar zij kunnen enkel halftijdse loopbaanonderbreking krijgen als zij met minstens ¾ prestaties tewerkgesteld zijn.

Om de vermindering van inkomsten te compenseren, ontvangen personeelsleden die van voormelde regeling gebruik maken:

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98