Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > juridisch advies

Juridisch advies

 

Juridisch advies in Brussel

 

Voor onze gerechtigden (kijk vooraf na of u tot onze gerechtigden behoort) bieden wij gratis eerstelijns juridisch advies aan. Dit gaat door in het Herman Teirlinckgebouw te Brussel, Havenlaan 88, 1000 Brussel om de 2 weken op donderdagvoormiddag, van 9 u tot 13 u. (niet in juli en augustus)


Deze raadpleging mag maximaal 30 minuten duren. Breng alle nodige gegevens en informatie mee.

De jurist mag niet in rechte optreden, pleiten, noch tussenbeide komen.

Men kan slechts éénmaal voor dezelfde kwestie advies inwinnen.

 

Personeelsleden met standplaats buiten Brussel en gepensioneerden of partners van overleden personeelsleden kunnen bij de vzw Sociale Dienst een aanvraag indienen tot terugbetaling van hun verplaatsingskosten (openbaar vervoer).

 

Telefonisch juridisch advies

 

Onze gerechtigden (kijk vooraf na of u tot onze gerechtigden behoort!) ook telefonisch met juridische vragen bij ons terecht.
Om de 2 weken (afwisselend met de consultaties in het Herman Teirlinckgebouw) op donderdag van 14u tot 16u en van 18u tot 20u (ook in juli en augustus).


Deze telefonische raadpleging mag maximaal 30 minuten duren. Hou alle nodige gegevens en informatie bij de hand wanneer u naar de jurist belt.

De jurist mag niet in rechte optreden, pleiten, noch tussenbeide komen.
Men kan slechts éénmaal voor dezelfde kwestie advies inwinnen.

 

Maak vooraf een afspraak!
Wie in Brussel of telefonisch juridisch advies wil inwinnen:

 • registreert vooraf een afspraak via het e-loket van de sociale dienst NIEUW!!
  of
 • maakt vooraf een afspraak met onze contactpersoon.


 

U kan hier een overzichtslijst (Excel) van de geplande data raadplegen.

 

Verwittig onmiddellijk (vóór woensdagmiddag) onze contactpersoon indien u onverwacht niet aanwezig kan zijn op een eerder gemaakte afspraak! Dit geldt ook voor telefonische afspraken.

 

Contactpersoon:

Jale Ozdemir

Kern 2B

0492 15 20 05

 

   

Contact via mail kan ook:

juridischadviessocialedienst@vlaanderen.be

 

Waar kan u nog terecht voor (gratis) juridisch advies?

Juridische tweedelijns bijstand

Elke balie heeft een Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) voor de organisatie van juridische tweedelijns bijstand (vroegere "pro Deo").
Het gaat om de aanstelling van een advocaat voor een persoon met een beperkt inkomen . Deze aanstelling kan gebeuren voor een uitgebreid juridisch advies of voor een procedure voor de rechtbank.

meer info: www.advocaat.be vervolgens "Juridische bijstand?" gevolgd door "Pro deo advocaat"

Waar nog?

De Wetswinkel

De Wetswinkel kent geen drempel, de deur staat er wagenwijd open. Bovendien word je er professioneel geholpen. Alle adviezen worden er verstrekt door beroepsjuristen .

Je kan bij de Wetswinkel terecht voor alle soorten juridische problemen .
Zij geven steeds een eerste algemeen en oriënterend advies .
Indien een probleem te complex is of te technisch, zal het advies worden nagezonden (zo nodig wordt verwezen naar een bevoegde dienst).

Je kan de Wetswinkels vinden in de afdelingen Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt, Kortrijk, Mechelen centrum en vesten, Merksem, Oostende, Sint-Niklaas, Sint-Truiden en Turnhout. De afdeling Leuven is in voorbereiding.

Juridisch advies wordt enkel verstrekt tijdens een persoonlijk bezoek aan één van voormelde afdelingen. Indien je zelf echt niet kan komen, stuur dan een vertrouwenspersoon die je problemen kan voorleggen.

Algemeen secretariaat :

Tel: 070-225 888 van maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur
E-mail: info@dewetswinkel.be

meer info: www.dewetswinkel.be
Voor een consultatie betaal je 15€.

Waar nog?

Verbruikersorganisaties

Je krijgt bv. een CD met factuur toegestuurd, terwijl je niets heb besteld.
Je hebt een abonnement op een tijdschrift opgezegd, maar men blijft het toesturen en ook daarvan krijg je een factuur.
Een verbruikersorganisatie bv. Gezinsbond, Testaankoop, Verbruikersateljee,. kan je zeker raad geven.

 1. Gezinsbond
  De Gezinsbond heeft een uitgebreide dienstverlening. De organisatie beschikt over tal van diensten met elk een eigen specialisatie.
  Voor 35 euro per jaar wordt jouw gezin lid van de Gezinsbond.

  Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond
  Op de Sociaal-Juridische Dienst van de Gezinsbond kan je als lid terecht voor gratis advies bij sociale, familiale, materiële en persoonlijke problemen.
  Je kan de dienst bereiken in de Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507 88 66 of fax 02-511 90 65, sociaaljuridischedienst@gezinsbond.be .
  meer info: www.gezinsbond.be vervolgens "Sociaal - Juridische dienst"
 2. Testaankoop
  Telefonisch contact (indien je lid bent - mits betaling abonnementsprijs)
  Juridische raadgevingen
  Tel 02-542.34.34
  Fiscale raadgevingen
  Tel 02-542.33.97
  Kredietadvies
  Tel 02-542.33.44
  van maandag tot vrijdag
  van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
  Advies over Erfrecht
  Tel 02-542.33.68
  op dinsdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
  Per e-mail (indien je lid bent - mits betaling abonnementsprijs)
  meer info :www.test-aankoop.be
 3. Verbruikersateljee
  Verbruikersateljee is een beweging voor de kleine consument .
  Met laagdrempelige publicaties, gerichte acties en adviesverlening willen zij de consument bewuster en weerbaarder maken.
  Hun actiegebied ligt in Vlaanderen en hun voornaamste materies zijn:
  - de kredieten en bankdiensten
  - de problemen bij schuldinvorderingspraktijken
  - de huurproblematiek
  - de energiefacturen
  - de telecomschulden
  - de problematiek van gezondheidskosten

  De filosofie van Verbruikersateljee bestaat erin dat zij als consumentenbeweging gratis advies geven aan mensen die in deze samenleving nog al te vaak onrecht ondervinden: patiënten, huurders, mensen met schulden, slachtoffers van onrechtvaardige handelspraktijken,. Zij helpen hen bij het zoeken naar een uitweg.
  meer info: www.verbruikersateljee.be , tel. 02-552 02 48, verbruikersateljee@skynet.be
  Verbruikersateljee, Agoragalerij, Grasmarkt 105/51, 1000 Brussel - fax 02-552 02 55
  Op hun website onder "Ons team" vind je de specifieke werking binnen de verschillende Vlaamse provincies met alle contactgegevens.

Waar nog?

De Huurdersbond

De huurdersorganisaties in Vlaanderen verdedigen de belangen van de huurders.
De Huurdersbond geeft juridisch huuradvies aan alle private en sociale huurders en wijst je op je rechten en plichten of helpt je met het opstellen van aangetekende brieven.

De Huurdersbond biedt je advies bij concrete problemen, bv.. over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties...

In ruil voor een jaarlijks lidgeld variërend van 12 tot 15 euro kan je een jaar lang een beroep doen op het huuradvies. Tevens ontvang je zes maal het Huurdersblad.

meer info: www.huurdersbond.be

Waar nog?

Advocaten voor jongeren

Ook wie nog geen 18 is, kan juridische problemen hebben. Je wordt bv. beschuldigd van een strafbaar feit of je huisbaas zegt de huur op. Je kan problemen hebben met de echtscheiding van je ouders, met onderhoudsgelden, met de politie of op school. Misschien heb je problemen met een vakantiejob of leercontract.
In al die gevallen kan je advies en bijstand gebruiken van een jongerenadvocaat.
Zo'n jongerenadvocaat kan je ook verdedigen voor de jeugdrechtbank. De dienst is gratis.
Alleen minderjarigen kunnen hier terecht.
Advocaten voor Jongeren
Regentschapsstraat 63 - 1000 Brussel - 1ste verdiep
Telefonisch bereikbaar op het nummer 02-519 84 27 elke werkdag van 17 tot 19 uur
Bezoek is mogelijk elke woensdag van 13.30 tot 16.00 uur

Waar nog?

Juridisch advies (SeniorenNet)

Iedereen kan hier juridisch advies vragen. ( enkel burgerlijk recht zoals o.a. burenconflicten, wetgeving huren, erfrecht samenwonen, garantie.. )
Algemene juridische informatie via mail: juridischadvies@seniorennet.be

Voor telefonisch juridisch advies SeniorenNet-lijn (meestal doorverwijzing): bel 0902/12014 ( 0,74 €/min )

Waar nog?

Mutualiteiten

Ook de mutualiteiten bieden verschillende vormen van specifieke rechtshulp.

Voor meer info contacteert u best uw eigen mutualiteit.

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98