Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > gerechtigden sociale dienst

Gerechtigden vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel

 

Gerechtigden zijn personeelsleden in dienstactiviteit (zowel vastbenoemden als contractuelen) en gepensioneerden
Begunstigden zijn gerechtigden en hun gezinsleden (partner en kinderen ten laste)

 

 

Wie?

Voor de 11 Beleidsdomeinen alle personeelsleden in dienstactiviteit die tewerkgesteld zijn bij de Vlaamse ministeries

 • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Kanselarij en Bestuur
Agentschap Informatie Vlaanderen
Audit Vlaanderen
Agentschap Overheidspersoneel
Agentschap Facilitair Bedrijf
Agentschap Binnenlands Bestuur

alle personeelsleden in dienstactiviteit  van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Muntpunt
Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

 

 • Beleidsdomein Financiën en Begroting

Departement en agentschap zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Financiën en Begroting
Vlaamse Belastingdienst

 

 • Beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Departement:
Departement Buitenlandse Zaken(Niet gerechtigd: het in het buitenland geworven ondersteunend personeel met een contract volgens plaatselijke regelgeving)

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Toerisme Vlaanderen (Niet gerechtigd: het in het buitenland geworven ondersteunend personeel met een contract volgens plaatselijke regelgeving)
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (Niet gerechtigd: het in het buitenland geworven ondersteunend personeel met een contract volgens plaatselijke regelgeving)


 • Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

Departement en agentschap zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Agentschap Innoveren en Ondernemen

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Agentschap Plantentuin Meise
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie

 

 • Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen
Agentschap voor Onderwijsdiensten

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Vlaamse Onderwijsraad
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (het betreft uitsluitend de personeelsleden werkzaam bij het GO en niet diegenen tewerkgesteld in de scholen)

 

 • Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Zorg en Gezondheid
Jongerenwelzijn

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Kind en Gezin
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

 

 • Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Departement:
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Agentschap Sport
Vlaamse Regulator voor de Media
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

 

 • Beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Departement:
Departement Werk en Sociale Economie

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (incl. instructiepersoneel)
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

 

 • Beleidsdomein Landbouw en Visserij

Departement en agentschap zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Landbouw en Visserij
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Eigen Vermogen voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing


 • Beleidsdomein Omgeving

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Vlaams Energieagentschap
Wonen-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed

Alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (Inverde)
Vlaamse Milieumaatschappij
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (ressorteert onder Vlaams Parlement)
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (valt onder departement Omgeving)

 

 • Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap Wegen en Verkeer
Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
De Vlaamse Waterweg nv
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

 

 • Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement en agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid:
Ruimte Vlaanderen
Wonen-Vlaanderen
Onroerend Erfgoed
Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

alle personeelsleden in dienstactiviteit van de aangesloten agentschappen met rechtspersoonlijkheid, strategische adviesraden en Vlaamse openbare instellingen:
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

 

 

 • alle personeelsleden van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, voor zover ze niet onder het werkingsgebied van een andere sociale dienst ressorteren

 

 • de vanuit het onderwijzend personeel gedetacheerde leerkrachten en onderwijsgeco’s en de personeelsleden tewerkgesteld bij een Vlaamse onderwijsinstelling waarvoor de loonkost gedragen wordt door de Diensten van de Vlaamse Overheid
 • de secretarissen of permanent vrijgestelden van de vakorganisaties van wie de loonkosten rechtstreeks of onrechtstreeks door de Vlaamse overheid ten laste worden genomen

 

 • alle gepensioneerde personeelsleden van voornoemde gerechtigde entiteiten
 • de partners van voornoemde personeelsleden, ook van overleden personeelsleden (tot ze gehuwd zijn of samenwonen met een nieuwe partner)

 

 • de personen ten laste van voornoemde (ook overleden) personeelsleden

 

 

Voor wie niet?

 

Alle personen die onder het werkingsgebied van een andere sociale dienst ressorteren (conform Art. 2. § 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel)

 

Zo zijn onderwijzers en/of onderwijzend personeel geen gerechtigden van de vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel. Zij ressorteren onder de sociale dienst van het scholennetwerk waartoe hun school behoort bv. Katholiek Onderwijs, Gemeenschapsonderwijs,…

 

 

 

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98