Vlaanderen.be - uw wegwijzer binnen de Vlaamse overheid
| A+ A- | contact | vlaanderen.be | zoekfunctie |

toplefttopleftdown individuele hulpverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown sociale dienstverlening toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown eindeloopbaanwerking - gepensioneerden toprightuptopright
navleftbot navrighttop
toplefttopleftdown algemene info toprightuptopright
navleftbot navrighttop
U bent hier: startpagina > informatieve links hulpverlening

Informatieve links hulpverlening

 

Kenuwpensioen

 

www.kenuwpensioen.be is een programma op het internet waarmee u een simulatieberekening kunt maken van uw pensioenrechten als ambtenaar, werknemer en zelfstandige in België.

 

http://www.kenuwpensioen.be

 

top

Rechtenverkenner

 

Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, gerangschikt volgens de sociale grondrechten.

http://www.rechtenverkenner.be

 

top

Strijd tegen de overmatige schuldenlast

 

Het probleem van overmatige schuldenlast treft steeds meer personen. Ten behoeve van loontrekkenden die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een nieuwe wet voorzien i.v.m. de collectieve schuldenregeling (wet van 5 juli 1998). Naast de integrale tekst van deze wet vindt u hierbij inlichtingen over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling en over de te ondernemen stappen teneinde tot een schuldbemiddeling te komen.

http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/debt/home_nl.htm

 

top

Algemene noodnummers

 

Noodnummer.be bied je een overzicht van alle Belgische noodnummers” en verwijzing naar hun website http://www.noodnummer.be/

 

top

Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang

Zoals je misschien reeds hebt gezien, hebben we vanaf dit jaar de tegemoetkoming voor speelpleinwerking afgeschaft. De reden ... Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven dus aftrekken van hun belastingen. Dat staat zo in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, de sportsector,... eveneens aftrekbaar.

 

Meer info op volgende website:

 

http://www.wvc.vlaanderen.be/jeugdbeleid/beleid/in_de_kijker/fiscale_aftrekbaarheid_jeugdwerk/index.htm

 

top

 

Copyright © 2013 vzw Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel - Alle rechten voorbehouden - Toegankelijkheidsverklaring - Privacyverklaring
Kern 2B - Havenlaan 88 bus 51 - BE - 1000 Brussel - T +32 2 553 48 98