contact  
-

inhoud van de atlas

-

De atlas van de woonuitbreidingsgebieden geeft voor alle woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen aan of ze vanuit juridisch of planologisch oogpunt kunnen ontwikkeld worden voor woningbouw, rekening houdend met het Vlaamse beleid rond ruimtelijke ordening.  

Lees meer over het opzet en juridische draagwijdte...

- atlas raadplegen -
Kies een provincie:

West-Vlaanderen - Oost-Vlaanderen - Antwerpen - Vlaams-Brabant - Limburg

Raadpleeg de legende
- informatie over de atlas -

vraag en antwoord

hoe gebeurt de actualisatie van de atlas?

gehanteerde methodiek

statistieken

bij wie terecht voor meer info?

press-room

GIS-data opvragen via GIRAF (slechts periodiek beschikbaar!). Legende (lyr-file) voor ArcMap gebruikers.
reproductie: Het is niet toegestaan de kaarten voor commercieel gebruik te reproduceren en te verdelen. Lees meer...

- software -

De kaarten kan u lezen via AcrobatReader. Indien u niet beschikt over deze software, dan kan u deze hier gratis downloaden en installeren: 

disclaimer