ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

handleiding voor gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren bij de vergunningverlening

 

U hebt drie mogelijkheden. Betreft het

1. een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend vanaf 1/9/2009

2. een verkavelingsaanvraag, ingediend vanaf 1/9/2009 (in opmaak)

3. een aanvraag tot wijziging van een verkaveling, ingediend vanaf 1/9/2009 (in opmaak)