ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

de behandeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend vanaf 1/9/2009

 

1. In ontvangst nemen van het aanvraagdossier

2. Organiseren van het openbaar onderzoek

3. Inwinnen van externe adviezen

4. Inwinnen van het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar

5. Voorbereiden van de beslissing van het schepencollege

6. De beslissing van het schepencollege

7. Taken na de beslissing van het schepencollege