ruimtelijke ordening > vergunningen > handleiding

2. Organiseren van het openbaar onderzoek (stedenbouwkundige vergunning)

Dossiers ingediend vanaf 1/9/2009

Het besluit rond openbare onderzoeken vindt u hier.

Wat moet de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de gemeente doen?

a. Op het volledigheidsbewijs aangeven of een openbaar onderzoek zal gehouden worden (art. 4 van het besluit).

b. De aanpalende eigenaars aanschrijven (art. 7 van het besluit).

c. Indien er een milieueffectrapport bij het dossier gevoegd is, een exemplaar van de kranten met de aankondiging van de aanvrager in ontvangst nemen en bij het dossier voegen (art. 6 van het besluit).

d. Een bekendmaking uithangen aan het gemeentehuis (art. 8 van het besluit).

e. Het openbaar onderzoek openen.

f. De bezwaren in ontvangst nemen.

g. Het openbaar onderzoek sluiten.  De bezwaren en een verklaring dat het gemeentebestuur de bekendmaking heeft aangeplakt aan het dossier toevoegen (art. 11 van het besluit).

h. Binnen 5 werkdagen het dossier aanvullen met het proces-verbaal van het openbaar onderzoek, waarin de aanvangsdatum en sluitingsdatum en de inventaris van de bezwaren worden opgenomen. De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde stelt een proces-verbaal van het openbaar onderzoek op (artikel 4.7.15, 3 Codex).

i. Het schepencollege beraadslaagt en beslist over de ingediende bezwaren.

---> vervolg