Aanvraag tot het bekomen van een planologisch attest ingediend door dhr. Aertssen Gregorius voor Imasco NV (Stabroek)

Openbaar onderzoek van 9 augustus2016 tot en met 4 oktober 2016Aertssen Gregorius - Imasco NV (Stabroek) heeft een aanvraag ingediend om een planologisch attest te bekomen in toepassing van afdeling 4 van de VCRO (artikel 4.4.24 tot 4.4.29)
 

De beoordeling van de aanvraag gebeurt op Vlaams niveau.

Over deze aanvraag wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 augustus tot en met 4 oktober 2016 (de oorspronkelijke einddatum van het openbaar onderzoek (7 september ) werd verlengd tot 4 oktober 2016).Aanvraagformulier
(pdf - 222 kB)
De aanvraag
(pdf - 13 MB)

Bijlage 0 - kaartenbundel
Bijlage 1 - aanvraagformulier
Bijlage 2 - milieuvergunning
Bijlage 3 - kadaster aanvraag
Bijlage 4 - kadaster aanpalende percelen
Bijlage 5 - plannen
Bijlage 6 - overige eigendommen
Bijlage 7 - stedenbouwkundige vergunning
Bijlage 8 - adviezen plan m.e.r. screening
Bijlage 9 - plan m.e.r. screeningsnota
Bijlage 9 - plan m.e.r. screeningsnota beslissingsnota
Bijlage 9 - plan m.e.r. screeningsnota kaartenbundel
Kaartenbundel
Plan 15011_PL_005 bestaande toestand
Plan 15011_PL_005 gewenste toestand
Plan 15011_PL_005 vergunningstoestand
Tekstbundel

Gedurende het openbaar onderzoek wordt het advies ingewonnen van de instanties zoals bepaald in artikel 4.4.25 VCRO.


Bijlage : adviserende instanties
           
         Gemeente Stabroek
         Provincie Antwerpen
         Departement Landbouw en Visserij
         Agentschap Ondernemen
         LNE (milieuvergunning klasse I)
         AWV
         VMM (afwateringsgracht = categorie 1)
         Polderbestuur Stabroek, Plantijnlaan 72, 2940 Staborek
         Elia NV, Keizerslaan 20, 1000 Brussel