Economisch Netwerk Albertkanaal > projectfiches
  

projectfiche (update 25/01/2010):
Onderzoek naar de mogelijkheid van locaties: Wommelgem-Ranst in Wommelgem en Ranst  


klik hier voor de volledige ENA-kaart met legende (pdf-0,8 MB)

 
Het voorbereidend onderzoek naar het Economisch Netwerk Albertkanaal stelt op deze locatie de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voor. In haar besluit van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal heeft  de Vlaamse Regering beslist 

 • te opteren voor een regionaal bedrijventerrein dat zo veel mogelijk inspeelt op de multimodale troeven van deze locatie, en met voornamelijk een invulling als transport- en distributiezone en watergebonden bedrijventerrein,

 • verder onderzoek te doen naar 

  • de optimale ontsluitingsmogelijkheden

  • de omvang van het bedrijventerrein, met eventueel een gefaseerde ontwikkeling.

  • de bescherming en inbuffering van de Schijnvallei, 

  • de leefbaarheid voor de omwonenden

  • zuinig ruimtegebruik

  • mogelijke privaatpublieke samenwerking voor de realisatie van het regionaal bedrijventerrein en de ontsluiting

 • een milieu effecten rapport (MER) op te starten.

 

Het onderzoek is in mei 2007 gestart. Op basis van dit onderzoek zal de Vlaamse Regering beslissen over de precieze invulling (ligging, grootte, ontsluiting,...) van dit nieuwe bedrijventerrein. Zij zal hiervoor een  ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken.

De eerste fase van dit onderzoek is afgerond. Verder onderzoek is opgeschort in afwachting van besluitvorming door de Vlaamse Regering over de globale plan-MER en de eerste fase van het onderzoek naar projectgebied Wommelgem-Ranst
 
>> >> Bekijk de presentatie van de infovergadering ter gelegenheid van de kennisgeving van het plan-MER (15 april 2008)

>> >> Lees het Ruimtelijk Veiligheidsrapport, goedgekeurd door de dienst Veiligheidsrapportering op 14 september 2007

 

 


ga naar een ander project:
>> zoek een project op gemeente
>> andere projectfiche selecteren
>> info over algemene projecten