ruimtelijke ordening > ...

PERSMEDEDELING van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

22 april 2009

Het Departement RWO lanceert nieuwe website Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en strategische projecten: rsv.vlaanderen.be


Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed lanceert vandaag haar nieuwe website rsv.vlaanderen.be. Deze website wordt uitgebouwd tot een informatiepunt met alle relevante informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en de strategische projecten in uitvoering van dit RSV.

Op deze nieuwe website worden de door de Vlaamse overheid gesubsidieerde strategische projecten in de kijker gezet. U vindt er achtergrondinformatie, nieuwsberichten en informatie over subsidieaanvragen via de zogenaamde oproepen. Daarnaast vinden bezoekers hier algemene informatie over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en over het RSV.

De Vlaamse overheid wil met deze website de uitvoering of realisaties van strategische projecten op het terrein stimuleren. Via deze subsidiŽring wordt een efficiŽnte organisatie en gebiedsgerichte samenwerking ten behoeve van de strategische projecten bevorderd. Daarnaast heeft deze website de bedoeling om actoren te aan te moedigen om het debat rond de ruimtelijke planning verder te voeren. Het RSV heeft daartoe de ruimtelijke visie geformuleerd en stelt dat zowel de (resterende) open ruimte als de stedelijke structuur versterkt moeten worden en er dus een aanzet gegeven moet worden tot een meer duurzame ruimtelijke ontwikkeling met een grotere ruimtelijke kwaliteit. Het RSV is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Met de subsidiŽring van strategische projecten wil de Vlaamse Regering alle actoren aanmoedigen om een actieve rol te spelen in het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. Enkel projecten die de principes van het RSV nastreven, komen in aanmerking. Momenteel ondersteunt de Vlaamse overheid twaalf projecten gespreid over de vijf provincies.


>> terug naar startpagina