ruimtelijke ordening > RUPs
 


Vallei van de Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad
Definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 30 april 2009
 

De Vlaamse regering heeft op 30 april 2009 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Herk en Mombeek van Alken tot Herk-de-Stad definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's)

U kunt hier het volledige plan raadplegen.

 
ALGEMENE INFO:


HET PLAN CONSULTEREN:
Het voorlopig vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal bijlagen. Deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden. 

U kunt het plan hier downloaden in pdf-formaat. Om de bestanden te bekijken moet u Adobe Reader op uw computer hebben. (gratis te downloaden op www.adobe.com).

Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met als bijlagen met verordenende kracht:


het Grafisch plan: Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.
- Plan 1 (pdf - 1,8 MB)
- Plan 2 (pdf - 3,1 MB)
- Plan 3 (pdf - 2,4 MB)


de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,1 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied;

 
en met als bijlagen zonder juridisch verordenende kracht:
 

de Toelichtingsnota: tekstgedeelte (pdf - 1,5 MB) en kaartenbundel met overzichtskaart (pdf - 1,5MB), luchtfoto plan 1 (pdf - 16 MB), luchtfoto plan 2 (pdf - 33MB), luchtfoto plan 3 (pdf - 33MB), gewestplan (pdf - 10MB), andere plannen (pdf - 4,7MB) en atlas der buurtwegen (pdf - 3,7MB): Hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie over het hoe en waarom van dit RUP. 
  

Dit RUP bestellen op CD


terug naar het overzicht