ruimtelijke ordening > RUPs > 
 
Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs)


Leidingstraat Herentals-Zandhoven-Zoersel
definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 20 juli 2006
 

De Vlaamse regering heeft op 20 juli 2006 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat Herentals - Zandhoven - Zoersel' definitief vastgesteld. Veertien dagen na de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad worden de nieuwe stedenbouwkundige voorschriften uit het plan van kracht. Deze voorschriften vervangen de voorschriften uit het gewestplan en eventuele plannen van aanleg (BPA's)

U kunt hier het volledige plan raadplegen.

ALGEMENE INFO BEKIJKEN:

HET PLAN CONSULTEREN:
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met een aantal bijlagen. Deze documenten vormen één niet opdeelbaar geheel en moeten dus in samenhang met elkaar gelezen worden. 

U kunt het plan hier downloaden in pdf-formaat. Om de bestanden te bekijken moet u Adobe Reader op uw computer hebben. (gratis te downloaden op www.adobe.com).
Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1 MB) met als bijlagen met verordenende kracht:

het Grafisch plan : deelplan 1 (pdf - 0,4 MB), deelplan 2 (pdf - 0,4 MB), deelplan 3 (pdf - 0,3 MB),deelplan 4 (pdf - 0,4 MB) en deelplan 5 (pdf - 0,4 MB)   : Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.


de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,1 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied;

en met als bijlagen zonder juridisch verordenende kracht:

de Toelichtingsnota: tekstgedeelte (pdf - 3,6 MB) en kaartenbundel: Hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie over het hoe en waarom van dit RUP. De kaartenbundel is opgedeeld in 5 deelplannen:
  

 


Dit RUP bestellen op CD


terug naar het overzicht