ruimtelijke ordening > RUPs > definitief vastgesteld

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Park en Ride te Melsele

Definitief vastgesteld op 4 februari 2005 (b.s. 18/02/2005)


De Vlaamse regering heeft op 4 februari 2005 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Park en Ride te Melsele" definitief vastgesteld. Het verscheen in het Belgisch Staatsblad op 18 februari 2005. Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden de bestemmingen en voorschriften uit het ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht.


Opbouw van het RUP:
Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit een besluit van de Vlaamse Regering met drie bijlagen. Deze vier documenten vormen één niet opdeelbaar geheel. 

U kunt het RUP hier downloaden in pdf-formaat. Om de bestanden te bekijken moet u Adobe Reader op uw computer hebben. (gratis te downloaden op www.adobe.com).

Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1MB), met als bijlagen met verordenende kracht:


- het Grafisch plan : deelplan 1 Verordenend grafisch plan (pdf - 0,2MB) en deelplan 2 Op te heffen reservatiestrook (pdf - 0,2MB): Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.


- de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,1 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied.

en met als bijlage zonder juridisch verordenende kracht:


- de Toelichtingsnota: tekstgedeelte (pdf - 0,2 MB) en kaartenbundel.
- overzichtskaart (pdf - 0,8MB)
- deelplan 1 : kadastrale percelen (pdf - 0,1Mb), bestaande feitelijke toestand (pdf - 0,4MB), luchtfoto (pdf - 1,1MB),    gewestplan Oost-Vlaanderen (pdf - 2,5MB), gewestplan Antwerpen (pdf - 0,2MB) en verkavelingsvergunningen en   BPA-contouren (pdf - 0,1MB).
- deelplan 2 : topografische kaart (pdf - 0,3MB) en luchtfoto (pdf - 1,1MB)
 Hierin vindt u allerlei achtergrondinformatie over het hoe en waarom van dit RUP.


Dit RUP bestellen op CD


terug naar het thematisch overzicht

terug naar het overzicht per gemeenten