U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Contact - Over ons Organisatie


punt

Over ons: Organisatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij

 

administrateur-generaal: NOËL VAN GINDERACHTER

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij is een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid en voert het beleid uit onder het directe gezag en de directe bevoegdheid van de minister, maar beschikt over operationele autonomie.

Afdelingen

Stafdiensten en Interne Audit

Begroting en Administratieve ondersteuning

Coördineert de begroting van het beleidsdomein en volgt ook de begroting van het agentschap op. Daarnaast verzorgt deze dienst het secretariaat van de administrateur-generaal en staat ook in voor de opvolging van de beheersovereenkomst. Tot slot zorgt deze dienst voor de uitvoering van de ondersteunende taken op vlak van begroting, personeel en organisatie, informatie, communicatie en logistiek en dit in nauwe samenwerking met de centrale Managementondersteunende Dienstverlening (MOD), die ondergebracht is bij het departement.

Interne Kwaliteitsbewaking

Verzorgt de juridische dienstverlening en het klachtenmanagement. Deze dienst voert ook hercontroles uit voor de afdeling Structuur en Investeringen en coördineert de interne controle en de interne kwaliteitsbewaking.

Interne Audit

Is een onafhankelijke dienstverlenende functie ressorterend onder de administrateur-generaal. Deze dienst is in werking gesteld om, conform de Europese regelgeving, het geheel van interne controleprocedures binnen het Vlaams Betaalorgaan en de externe beheersdiensten te onderzoeken en te evalueren.
Meer informatie over Interne Audit

Raadgevend Comité

Is een overlegorgaan dat nog zal opgericht worden. Hierin zullen vertegenwoordigers uit de landbouwsector (productie, toelevering, verwerking en diensten) zetelen.

Laatste update: mei 2007