U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Vorming


punt

Vorming

Sociale promotie: Premie voor naschoolse vorming

Wie komt in aanmerking voor het aanvragen van de premie?

  • de zelfstandige bedrijfshoofden (in hoofd- of nevenberoep) van een land- of tuinbouwbedrijf, hun medewerkende gezinsleden, zelfstandige helpers en landbouwwerknemers;
  • de werknemers van bedrijfsverzorgingsdiensten in de landbouwsector;
  • de loonwerkers, bloemisten, tuinaannemers en hun meewerkende gezinsleden en werknemers;
  • de werknemers van groendiensten van openbare besturen;
  • de erkende verkopers en gebruikers van fytoproducten en de erkende gebruikers van biociden voor gebruik in de landbouw;
  • de imkers.

Wanneer kan men deze aanvragen?

Men moet getuigschriften kunnen voorleggen waarvan het totale aantal lesuren minstens 75 uur bedraagt.

Enkel getuigschriften afgeleverd door erkende centra komen in aanmerking. De getuigschriften van stages komen ook in aanmerking waarbij 1 stagedag telt voor 4 uur.

Aanvraagtermijn?

De aanvraag moet binnen de vijf jaar na aanvang van de eerste vormingsactiviteit bij de afdeling worden ingediend.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 2 euro per lesuur dat in aanmerking komt.

Hoe kan men dit aanvragen?

Men vult 1 exemplaar in van het aanvraagformulier dat u hier terugvindt en stuurt dit samen met een kopie van alle getuigschriften naar het adres onderaan deze pagina.

PDF-document Aanvraagformulier (PDF-document)
Word-document Aanvraagformulier (Word-document)

Hoe gebeurt de betaling?

Indien u een zelfstandige bedrijfsleider bent kunt u enkel uitbetaald worden op het rekeningnummer dat bij de Vlaamse overheid gekend is en dat gekoppeld is aan uw producentnummer. Indien u nog geen producentnummer heeft dan moet het onderstaande formulier "aanvraag voor de registratie van een aanvrager" bijgevoegd worden. Dit producentnummer zal u later nog nodig hebben om overheidstussenkomsten te kunnen ontvangen (VLIF-steun, premies,…)

PDF-document Aanvraag voor de registratie van een steunaanvrager (PDF-document)
Word-document Aanvraag voor de registratie van een steunaanvrager (Word-document)

Andere aanvragers (meewerkend gezinslid, zelfstandig helper, werknemers, vennoten) kunnen op hun eigen rekeningnummer uitbetaald worden.

Contact:

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader

Laatste update: april 2007