U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Vorming


punt

Vorming

Landbouwvorming

Wij zijn een afdeling die, voor de Vlaamse overheid, bevoegd is voor de permanente vorming van de land- en tuinbouwers en hun medewerkers. Onze afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling subsidieert de vormingsactiviteiten die ingericht worden door erkende vormingscentra. De subsidie wordt deels gedragen door de Europese Unie in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Het vormingsaanbod, waarvoor u terecht kan bij de erkende centra, bestaat uit een hele waaier van vormingsactiviteiten. De Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling staat in voor de erkenning van de organisatoren, de registratie van de lesgevers, de subsidiëring van de vormingsactiviteiten, de inspecties ter plaatse, de visering van de getuigschriften en de betaling van de vergoeding voor sociale promotie voor de deelnemers.

Voor wie zijn de vormingsactiviteiten bestemd ?

Alle opleidingen (behalve vervolmaking):

  • de zelfstandige bedrijfshoofden (in hoofd- of nevenberoep) van een land- of tuinbouwbedrijf, hun medewerkende gezinsleden, zelfstandige helpers en landbouwwerknemers;
  • de werknemers van bedrijfsverzorgingsdiensten in de landbouwsector;
  • de loonwerkers, bloemisten, tuinaannemers en hun meewerkende gezinsleden en werknemers;
  • de werknemers van groendiensten van openbare besturen;
  • de erkende verkopers en gebruikers van fytoproducten en de erkende gebruikers van biociden voor gebruik in de landbouw;
  • de imkers.

Startersopleidingen:

  • Alle voornoemde deelnemers;
  • de personen die zich voorbereiden om in hoofd- of nevenberoep te gaan werken in de landbouwsector, of die zich voorbereiden op een bedrijfsaanpassing, een omschakeling of een diversifiëring binnen de landbouwsector;
  • de personen die kandidaat zijn om erkende verkopers en gebruikers van fytoproducten en erkende gebruikers van biociden voor gebruik in de landbouwsector te worden.

Korte vormingsactiviteiten bestemd voor hobbylandbouwers:  

  • Personen die landbouwactiviteiten als hobby uitoefenen

Contact:

 

Laatste update: januari 2006