U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Publicaties


punt

Publicaties

Brochure "Melkveevoeding"

Uitgegeven door het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

PDF-document Brochure Melkveevoeding (PDF-document, 106 bladzijden, 5 MB)

De melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de eindproductiewaarde van in totaal 549 miljoen euro  of 12% van de totale brutoproductiewaarde van de Belgische land- en tuinbouw.

Voederkost blijft belangrijke kostenpost

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Het is dus duidelijk dat een oordeelkundige voeding grote aandacht verdient.
Veevoeding moet dus in de eerste plaats economisch gericht zijn. Daarnaast moet de voeding gezonde dieren nastreven en de geproduceerde melk moet uiteraard veilig zijn voor de consument. Daarenboven moet rekening gehouden worden met de belasting van het milieu. Tenslotte moet de voeding op arbeidsorganisatorisch vlak aanvaardbaar zijn.

Nieuwe wetenschappelijke kennis vertaald naar de praktijk

Om te kunnen voldoen aan de verschillende eisen van een goede melkveevoeding is er inzicht en kennis nodig over de belangrijke onderdelen van de melkveevoeding. Het betreft o.a. de behoeften van het dier, de opneembaarheid van de voedermiddelen, de samenstelling en voederwaarde van voedermiddelen, het opmaken van rantsoenen, enz. De laatste jaren is er op wetenschappelijk vlak ook nieuwe kennis verworven. Nieuwe routinematige bepalingen via de melk (bv. ureum) en een structuurwaarderingssysteem zijn in praktijk gebracht. Dit geeft de melkveehouder bijkomende handvaten voor een betere en meer uitgebalanceerde voeding.

Dit heeft er ons toe aangezet de vroegere brochures ‘Melkveevoeding’ (uitgegeven door het toenmalige Ministerie van Landbouw) grondig te herwerken.  Voor deze nieuwe publicatie werd samengewerkt met Prof. D. De Brabander en Dr. S. De Campeneere van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Eenheid Dier. In de verschillende hoofdstukken van de brochure is gepoogd om het essentiële van bovenvermelde kennis, op een bevattelijke manier weer te geven.

 

Meer informatie:

 

Tel. 02 272 25 84 - Fax 02 272 26 01
Daniël De Brabander
e-mail e-mail: daniel.debrabander@ilvo.vlaanderen.be

 

Laatste update: december 2007

Download Acrobat Reader om PDF-documenten te bekijken: Adobe Reader