U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij


punt

Pachtprijzencoëfficiënten

Bekendmaking gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies.

De pachtprijzencommissies, samengesteld overeenkomstig de ministeriële besluiten van 7 september 2007 hebben de coëfficiënten bedoeld bij de artikelen 2, § 3, en 3, van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1979, 10 maart 1983 en 7 november 1988, als volgt vastgesteld;

De coëfficiënten gelden voor de pachtprijzen die vervallen in de loop van een termijn van drie jaar, welke een aanvang neemt op de datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, namelijk 14 december 2007 voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen en 24 december 2007 voor de provincie West-Vlaanderen.

Op deze pagina:

Ter info: Landbouwstreken België - Externe internet-website website (nieuw venster): Interactieve kaart
Zie ook: Veel gestelde vragen over pacht(prijs) en percelen
Zie ook: PachtprijzencoŽfficiŽnten tijdens de periode 2004-2007

Gronden

Antwerpen

 • Polders: 5,20
 • Zandstreek: 4,50
 • Kempen: 6,60

Vlaams-Brabant

 • Zandstreek: 4,42
 • Kempen: 6,50
 • Zandleemstreek: 4,08
 • Leemstreek: 3,32

Limburg

 • Kempen: 6,20
 • Zandleemstreek: 4,00
 • Leemstreek: 3,10
 • Grasstreek: 3,10

Oost-Vlaanderen

 • Polders: 3,99
 • Zandleemstreek: 3,87
 • Zandstreek: 4,33
 • Leemstreek: 3,79

West-Vlaanderen

 • Duinen: 3,79
 • Polders: 3,73
 • Zandstreek: 5,03
 • Zandleemstreek: 4,09
 • Leemstreek: 3,77

Gebouwen

De pachtprijzencoëfficiënten voor de gebouwen zijn met uitzondering van Oost-Vlaanderen in elke provincie dezelfde voor al de landbouwstreken.

 • Antwerpen: 6,00

 • Vlaams-Brabant: 5,40

 • Limburg: 5,10

 • Oost-Vlaanderen:

  • Polders: 5,00
  • Zandleemstreek: 5,00
  • Zandstreek: 4,75
  • Leemstreek: 5,00
 • West-Vlaanderen: 4,95

 

Laatste update: december 2007