U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Visserij

De reglementaire bepalingen, in het bijzonder de quotamaatregelen, vervat in de ministeriële besluiten genomen voor 21/12/2006 zijn in het algemeen niet  meer van toepassing, en hebben enkel een informatief karakter.

Communautaire zeedagenregeling herstelbestanden (16 januari 2007)
Toepassingsgebied van beperking van de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het herstel van bepaalde bestanden in 2008: zowel de communautaire zeedagenregeling in de kabeljauwherstelgebieden als de communautaire zeedagenregeling voor de boomkor in het westelijk deel van het Engels Kanaal, worden vanaf 1 februari 2008 verstrengd verdergezet.

Aanvullende quotamaatregelen 2008 (18 december 2007)
Daar de TAC's en quota van de diverse visbestanden 2008 pas eerstdaags vastgesteld zullen worden, heeft de minister met het oog op de continuïteit van de quotabeheersmaatregelen, geopteerd om de bestaande regelgeving 2007 verder te zetten, met dien verstande dat er op verzoek van de quotacommissie voorzien werd dat de toewijzing van Noordzee kabeljauw optioneel in functie van het motorvermogen kan gebeuren.

Stopzetting visserij op schol, kabeljauw en leng (12 november 2007)
Ingevolge quota-uitputting van in rand aangegeven visbestanden is het voor Belgische vissersvaartuigen vanaf donderdag 15 november 2007 (00.00 uur) tot eind 2007 verboden te vissen op schol (II, IV), kabeljauw (II, IV en VIIb-k, VIII), en leng IV (EG-zone). Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen is verboden.

Sluiting Noordzeeschol Groot Vlootsegment vanaf 7 november (5 november 2007)
Het totale scholquotum in de gebieden II, IV (Noordzee en Schelde-estuarium) voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van meer dan 221 kW voor het jaar 2007 is volledig benut. Vanaf woensdag 7 november 00.00 uur tot en met 31 december 2007 is het verboden nog schol te in deze gebieden gevangen aan te voeren.

Quotamaatregelen zeevisserij vanaf 1 november 2007 (29 oktober 2007)
Aanvullende quotamaatregelen van toepassing met ingang van 1 november 2007. Toewijzing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen. Toewijzing van vangstmogelijkheden per zeereis.

Aanvullende quotamaatregelen zeevisserij vanaf 21 september (19 september 2007)
Aanvullende quotamaatregelen van toepassing met ingang van 21 september 2007: Schol VIId,e (Engels Kanaal), Schol VIIf,g (Bristolkanaal), Heek II, IV (Noordzee), Schar en bot II, IV (Noordzee).

Stopzetting visserij op schartong in II, IV (28 augustus 2007)
Ingevolge quota-uitputting is het voor Belgische vissersvaartuigen tot eind 2007 verboden te vissen op schartong in II, IV. Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen van schartong is verboden. Controle door de bevoegde autoriteiten is mogelijk.

Quotamaatregelen zeevisserij vanaf 1 september (23 augustus 2007)
Aanpassing van vangstmogelijkheden volgens motorvermogen klein vlootsegment (tong II, IV en schol II, IV) en beperking vangst tong VIIa (Ierse Zee).

Stopzetting visserij in Golf van Gascogne (23 augustus 2007)
Ingevolge de quota-uitputting van tong VIIIa,b is het voor Belgische vissersvaartuigen tot eind 2007 verboden te vissen op tong VIIIa,b. Eveneens het aan boord houden, het overladen en het lossen van tong, welke gevangen is in de Golf van Gascogne VIIIa,b, is verboden. Controle door de bevoegde autoriteiten is mogelijk.

Quotamaatregelen zeevisserij juli 2007 (26 juni 2007)
Aanvullende quotamaatregelen van toepassing vanaf 1 juli 2007.

Steun voor de verwerking en afzet van visserij- en aquicultuurproducten (8 juni 2007)
Oproep voor het indienen van bijstandsaanvragen voor steun uit het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) voor investeringsprojecten die passen binnen de maatregel “verwerking en afzet van visserij- en aquicultuurproducten”.

Quotamaatregelen zeevisserij april 2007 / Regeling Golf van Gascogne 2007 (27 maart 2007)
Quotamaatregelen zeevisserij geldig vanaf 1 april 2007. Regeling voor de visserij in de Golf van Gascogne.

Communautaire zeedagenbeperking ingevolge herstelbestanden (16 januari 2007)
Het toepassingsgebied van beperking van de visserij-inspanning voor vaartuigen in het kader van het herstel van bepaalde bestanden, wordt verder toegepast in 2007. Zowel de communautaire zeedagenregeling in de kabeljauwherstelgebieden als de communautaire zeedagenregeling voor de boomkor in het westelijk deel van het Engels Kanaal worden vanaf 1 februari 2007 verstrengd verdergezet.

Bijvangst rog Noordzee (5 januari 2007)
De Visserijraad heeft beslist voor Noordzee rog een bijvangstregel uit te werken. De gevangen en aan boord gehouden hoeveelheden roggen uit ICES.-gebied IIa, IV (Noordzee) mogen ten hoogste 25% bedragen van de totale hoeveelheden, in levend gewicht, van de aan boord gehouden hoeveelheden levende organismen.

vissen

Quotamaatregelen zeevisserij 2007 (21 december 2006)
Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2007 van kracht.

Zeehengelen op kabeljauw en zeebaars: bijkomende beperkingen strandvisserij (21 december 2006)
De beperkende maatregelen, die ten aanzien van zeehengelaars genomen werden, worden verlengd over de periode van 1 januari tot 31 december 2007. Bovendien worden er ook bijkomende maatregelen getroffen m.b.t. de strandvisserij.

Stopzetten visserij op roggen II, IV vanaf 19 december 2006 (12 december 2006)
Ingevolge quota-uitputting van in rand aangegeven visbestand is het voor de Belgische vissersvaartuigen vanaf dinsdag 19 december 2006 (00.00 uur) tot eind 2006 verboden te vissen op roggen in II, IV.

Stopzetten visserij op kabeljauw II, IV en VIIb-k, VIII vanaf 16 december 2006 (12 december 2006)
Ingevolge quota-uitputting van in rand aangegeven visbestand is het voor de Belgische vissersvaartuigen vanaf zaterdag 16 december 2006 (00.00 uur) tot eind 2006 verboden te vissen op kabeljauw in II, IV en kabeljauw in VIIb-k, VIII.

Quotamaatregelen zeevisserij vanaf 1 december 2006 (27 november 2006)
Quotamaatregelen zijn van toepassing met ingang van 1 december 2006, schol Noordzee, schol Engels Kanaal, kabeljauw Noordzee, tong VIIe, vereveningsdagen, specifieke visdocumenten Ierse Zee, telefoonnummers RMD “OOSTENDE RADIO”.

Stopzetten visserij op heek in II en IV (14 november 2006)
Ingevolge quota-uitputting van het onderstaande visbestand is het voor de Belgische vissersvaartuigen vanaf zaterdag 18 november 2006 (00.00 uur) tot eind 2006 verboden te vissen op heek in II, IV (MB 05.10.2006).

Quotamaatregelen zeevisserij vanaf 1 november (27 oktober 2006)
Quotamaatregelen van toepassing met ingang van 1 november 2006.

Aanvullende quotamaatregelen zeevisserij oktober 2006 (2 oktober 2006)
Aanvullende quotamaatregelen van toepassing met ingang van 1 oktober 2006.

Haven met boten

Zeehengelen op kabeljauw en zeebaars (21 december 2004)

Uitbreiding van de V.M.S. verplichting (18 februari 2004)

vissen

Gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij (19 juli 2002)

Heekherstelplan 2002 in Westelijke Wateren (19 maart 2002)

Technische maatregelen kabeljauwherstelplannen (1 januari 2002)

vissen