U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Veeteelt

Overdrachten en herzieningen van premierechten voor zoogkoeien: uiterste indieningsdatum 29 februari (19 februari 2008)
Overdrachten en herzieningen van premierechten voor zoogkoeien - campagne 2008: uiterste indieningsdatum 29 februari.

Geen rundveepremies bij niet-naleving van de voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen in Sanitel (19 december 2007)
Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, wenst de rundveehouders die EU-steun aanvragen voor de premie voor zoogkoeien en/of voor de slachtpremie voor kalveren te herinneren aan het belang van de naleving van alle voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen.

Voorschotbetaling van de premies in de dierlijke sector 2007 (27 november 2007)
Eind november zullen voorschotten worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de dierlijke sector hebben ingediend voor de campagne 2007.  Het betreft hier een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren.

Nieuwe Brochure "Melkveevoeding" (13 november 2007)
De melk- en de zuivelsector zijn belangrijke sectoren in de landbouw. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de eindproductiewaarde van in totaal 549 miljoen euro of 12% van de totale brutoproductiewaarde van de Belgische land- en tuinbouw.

Nieuwe wetgeving betreffende de organisatie van de rundveefokkerij (13 november 2007)
Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de rundveefokkerij in Vlaanderen. Deze reglementering was nodig om de fokkerij van rundvee te kunnen kaderen in een omgeving die de verenigingen en organisaties toelaat moderne en doelgerichte fokprogramma’s te kunnen aanbieden.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Uiterste indieningsdatum 30 september 2007 (11 september 2007)
Rundveehouders: herinnering uiterste indieningdatum voor de premieaanvragen ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007.

Belgisch Stamboek van het Friese Paard vzw erkend (21 augustus 2007)
Het Belgische Stamboek van het Friese Paard vzw werd erkend als fokkersvereniging voor het bijhouden van het stamboek van het Friese paard.

Indelingsresultaten van geslachte volwassen runderen (24 juli 2007)
Met het oog op een transparantere markt naar o.m. de veehouders toe heeft de EU aan de lidstaten een uniform indelingsschema opgelegd, beter bekend onder de naam SEUROP. Deze Europese regelgeving voorziet in een verplichte mededeling van de indelingsgegevens aan de leverancier van de runderen.

Nieuwe schapen- en geitenstamboeken erkend (16 juli 2007)
Erkende verenigingen binnen de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers belast met het bijhouden van de stamboeken van een aantal nieuwe schapen- en geitenrassen.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007) (2 mei 2007)
Voorwaarden en modaliteiten betreffende de premieaanvragen “zoogkoeien” voor de campagne 2007.

Betaling speciale toeslagrechten en saldo zoogkoeienpremie (Campagne 2006) (30 maart 2007)
Op 30 maart 2007 worden de speciale toeslagrechten en het saldo van de zoogkoeienpremie voor de campagne 2006 uitbetaald. De saldobetaling van de slachtpremie voor kalveren voor de campagne 2006 zal eind april 2007 worden uitgevoerd.

Verzamelaanvraag 2007: rechtzetting telefoonnummer (27 maart 2007)
Op de begeleidende brief die mee werd verstuurd met de verzamelaanvraag 2007 staat een foutief telefoonnummer voor de buitendienst van Limburg. Het correct telefoonnummer voor de buitendienst Limburg van de afdeling Markt- en Inkomsbeheer is: 011/74.26.50.

Overdrachten en herzieningen van premierechten voor zoogkoeien (campagne 2007) - Uiterste indieningsdatum: 28 februari 2007 (20 februari 2007)
Uiterste indieningsdatum voor de aanvragen voor overdrachten en herzieningen van premierechten voor ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Overdracht van premierechten tussen landbouwers: herverdeling van premierechten uit de reserve aan jonge landbouwers (30 januari 2007)
Voorwaarden en modaliteiten voor de overdrachten van premierechten ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007. Mogelijkheden om een herziening van hun zoogkoeienquotum met gratis rechten uit de reserve aan te vragen.

Erkende laboratoria voor bepaling zuurtegraad en koolstofgehalte in het kader van de randvoorwaarden (30 januari 2007)
Laboratoria die voor 2007 een erkenning hebben voor het uitvoeren van analyses inzake bepaling zuurtegraad (pH) en koolstofgehalte (C) van de bodem.

Nieuwe brochure ‘Randvoorwaarden’ (9 januari 2007)
Sinds 1 januari 2005 is het hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid van toepassing in Vlaanderen., Een belangrijk element van deze hervorming, beter gekend onder de naam Mid Term Review (MTR) is de invoering van de randvoorwaarden (ook wel ‘cross compliance’ genoemd).

koeien

Nieuwe brochure (nr. 56) beschikbaar: ongediertebestrijding op intensieve veehouderijen (5 december 2006)
Door de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling wordt een nieuwe brochure over ongediertebestrijding op intensieve veehouderijen uitgegeven. In de brochure wordt een overzicht gegeven van de levenscyclus van insecten en knaagdieren, de beste manier om ze te bestrijden en andere bijzonderheden van de voornaamste schadelijke organismen.

Premies in de dierlijke sector - Campagne 2006 (1 december 2006)
Eind november 2006 zullen voorschotten worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de dierlijke sector hebben ingediend voor de campagne 2006. Het betreft hier een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren.

Erkenning van de Europese Arabo-Friezen Vereniging vzw (28 november 2006)
Erkenning van de de Europese Arabo-Friezen Vereniging vzw (EAFV) als fokkersvereniging voor het bijhouden van het stamboek van het ras Arabo-Friese paard.

Gewijzigde regelgeving betreffende de SEUROP-indeling van geslachte volwassen runderen (17 oktober 2006)
Wijziging van besluiten van de Vlaamse Regering omtrent de vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte volwassen runderen.

Erkenning van het Belgisch Mérens Stamboek vzw (10 augustus 2006)
De Vlaamse minister van Landbouw en Visserij heeft het Belgisch Mérens Stamboek vzw bij ministerieel besluit van 03 .08.2006 erkend als fokkersvereniging voor het bijhouden van het stamboek van het ras Mérens.

Erkende laboratoria voor bepaling zuurtegraad en koolstofgehalte (17 januari 2006)
Laboratoria die vanaf 2006 een erkenning hebben voor het uitvoeren van analyses inzake bepaling zuurtegraad (pH) en koolstofgehalte (C) van de bodem.

Wei met vee