U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Tuinbouw

Toezicht op de kwaliteit van teeltmateriaal van sierplanten (30 oktober 2007)
De afdeling Productkwaliteitsbeheer van de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van het teeltmateriaal van siergewassen dat in de handel wordt gebracht.

Europese Bekendmaking registratieaanvraag Vlaams-Brabantse tafeldruif als Beschermde Oorsprongsbenaming (22 oktober 2007)
De Belgische registratieaanvraag tot het bekomen van een Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB) voor de Vlaams-Brabantse tafeldruif is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Hiermee is een belangrijke stap gezet op weg naar een Europese erkenning als typisch streekproduct.

5 vernieuwde brochures “Gewasbescherming Akkerbouwgewassen” (27 februari 2007)
Vijf brochures inzake teeltspecifieke gewasbescherming zijn volledig vernieuwd: Aardappelen, Bieten, Cichorei, Maïs, Grasland. De publicaties zijn bedoeld als leidraad bij de keuze en de toepassing van een meer beredeneerde gewasbescherming, met tal van praktische tips van toepassing voor de specifieke teelten.

appels