U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Onderzoek & Studie

Brochure Landbouwmonitoringsnetwerk (8 januari 2008)
Nieuwe brochure over het Landbouwmonitoringsnetwerk. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) biedt land- en tuinbouwers in Vlaanderen een gratis en kwaliteitsvolle bedrijfseconomische boekhouding aan.

De Vlaamse land- en tuinbouw in cijfers (4 december 2007)
Hoe ziet de Vlaamse land- en tuinbouw er op dit moment eigenlijk uit? Welke effecten heeft deze op het milieu? En wat waren de voornaamste beleidsmaatregelen tijdens de voorbije jaren? De meest relevante structurele, economische, sociale, milieugerelateerde en beleidsbeschrijvende kengetallen staan in de nieuwe publicatie ‘Landbouw in zakformaat’ die een zo volledig mogelijk beeld tracht te schetsen van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2007.

Vlaanderendag 2007: een blik achter de schermen van de Eenheid Technologie en Voeding (17 april 2007)
Op 22 april 2007 houdt de Vlaamse Overheid naar goede gewoonte opendeurdag. Het Beleidsdomein Landbouw en Visserij grijpt deze gelegenheid graag aan om u kennis te laten maken met de erg verscheiden praktijk van zijn diensten.

Praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector gebundeld in 4 Praktijkcentra (12 januari 2007)
Om te komen tot een betere samenwerking en afstemming in het versnipperde landschap van het praktijkonderzoek en voorlichting in de dierlijke sector werden 4 praktijkcentra opgericht.

 

Toekomstverkenning Landbouw en Milieu (28 augustus 2006)
Studie "Toekomstverkenning Landbouw en Milieu - het SELES-model" met als doel de toekomst te verkennen voor de Vlaamse landbouw door middel van kwantitatieve modelberekeningen.

Landbouwrapport 2005 (12 juli 2006)
Het eerste rapport dat een beschrijving geeft van de toestand van de Vlaamse land- en tuinbouw. Hiermee sluit het Beleidsdomein Landbouw en Visserij aan bij een vroegere traditie van periodieke rapportering.

CLO en CLE worden ILVO (19 april 2006)
In het kader van BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) binnen de Vlaamse overheid en ter verbetering van de onderzoeksefficiëntie is vanaf 1 april 2006 het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek (CLO) en het wetenschappelijk deel van het Centrum voor Landbouweconomie (CLE) ondergebracht in een verzelfstandigd agentschap onder de benaming 'Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)'. Het ILVO is een Vlaamse wetenschappelijke instelling met een Eigen Vermogen, binnen het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

Gele bloem

Vlaamse minister van Landbouw ondersteunt visie voor landbouwonderzoek (9 september 2005)

serres