U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsberichten Landbouw en Visserij

Melk & Zuivel

Aandachtspunten met betrekking tot de controles ter plaatse op de heffing van de melk (11 december 2007)
Een correcte berekening van de heffing is afhankelijk van de correctheid van de leveringsgegevens en de gegevens van de rechtstreekse verkopen. Om de betrouwbaarheid van deze gegevens na te gaan worden controles ter plaatse uitgevoerd.

Uiterste indieningsdata overdrachten van melkquotum (20 november 2007)
Uiterste indieningsdata die gelden voor de formulieren van de definitieve overdrachten van melkquotum voor het tijdvak 2007-2008. Opsomming van de voorwaarden om voor het Quotumfonds als starter in aanmerking te komen.

Berekening van de heffing in de sector melk - tijdvak 2006-2007 (16 juli 2007)
Voor het tijdvak van 1 april 2006 tot 31 maart 2007 werden de nationale quota voor leveringen van melk aan kopers (zuivelfabrieken) en voor rechtstreekse verkopen niet overschreden.

Herverdeling van het melkquotum leveringen via het Quotumfonds (10 april 2007)
Gegevens omtrent de herverdeling van melkquotum leveringen via het Quotumfonds voor het tijdvak 2006-2007 voor Vlaanderen.

Register rechtstreekse verkopen tijdvak 2007-2008 (30 maart 2007)
Uiterlijk op 30 april 2007 moeten de melkproducenten de jaarlijkse verklaring rechtstreekse verkopen voor het tijdvak 2006-2007 hebben ingediend. Daarnaast moet elke melkproducent voor het nieuwe tijdvak 2007-2008 alle rechtstreekse verkopen registreren in het register voor het tijdvak 2007-2008.

Premie voor zoogkoeien (Campagne 2007): Overdracht van premierechten tussen landbouwers: herverdeling van premierechten uit de reserve aan jonge landbouwers (30 januari 2007)
Voorwaarden en modaliteiten voor de overdrachten van premierechten ‘zoogkoeien’ met betrekking tot de campagne 2007. Mogelijkheden om een herziening van hun zoogkoeienquotum met gratis rechten uit de reserve aan te vragen.

zuivel

Overdrachten van melkquotum (14 november 2006)
Melkproducenten: uiterste indieningsdata die gelden voor de formulieren van de definitieve en tijdelijke overdrachten van melkquotum voor het tijdvak 2006-2007. Opsomming van de voorwaarden om voor het Quotumfonds als starter in aanmerking te komen.

koeien