U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

22 januari 2008

Programmavoorstellen voor de uitvoering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde landen buiten de EU

De Europese Unie wil de voorlichting over en de afzet van landbouwproducten in derde landen buiten de EU bevorderen. Daarom bestaat de mogelijkheid via Raadsverordening (EG) nr. 3/2008 om Europese cofinanciering te bekomen voor het uitvoeren van acties die voor bepaalde producten de afzet bevorderen of die voorlichting geven over bepaalde thema’s. In dit verband biedt de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij de voor de betrokken sector(en) representatieve beroepsorganisaties en sectorale organisaties de mogelijkheid om voorstellen voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties in derde landen buiten de EU in te dienen.

Het programmavoorstel opgesteld overeenkomstig het modelaanvraagformulier moet samen met de gevraagde bijlagen per post worden toegestuurd aan de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij, op volgend adres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, Bus 40, 1030 Brussel t.a.v. de heer Johan Verstrynge en een poststempel dragen van ten laatste 31 maart 2008; of te worden bezorgd door aflevering ten laatste op maandag 31 maart 2008 om 16u bij de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling van het Departement Landbouw en Visserij, op volgend adres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 6de verdieping, 1030 Brussel t.a.v. de heer Johan Verstrynge, Afdelingshoofd.

Voorwaarden

De lijst van producten en de markten in derde landen waarvoor afzetbevorderings- en voorlichtingsacties kunnen worden gerealiseerd is beperkt en opgenomen in het lastenboek. De acties mogen niet afgestemd worden op handelsmerken en mogen de oorsprong van een product niet als argument gebruiken om aan te zetten tot het verbruik ervan. De programma’s worden uitgevoerd over een periode van minimaal één en maximaal drie jaar. Het programmavoorstel moet worden opgesteld overeenkomstig het hierna opgenomen modelaanvraagformulier.

De EU vergoedt maximaal 50% van de kosten (excl. BTW). De indiener dient het resterende aandeel in de kosten te financieren (incl. BTW).

Meer info?

Geldig tot: 31 december 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij