U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

8 januari 2008

Brochure Landbouwmonitoringsnetwerk

Het Departement Landbouw en Visserij heeft een nieuwe brochure gemaakt over het Landbouwmonitoringsnetwerk. Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) biedt land- en tuinbouwers in Vlaanderen een gratis en kwaliteitsvolle bedrijfseconomische boekhouding aan.

Waarom een bedrijfseconomische boekhouding op uw bedrijf?

De bedrijfseconomische boekhouding is één van de belangrijkste instrumenten op het landbouwbedrijf. Een bedrijfseconomische boekhouding zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de financiële situatie van uw bedrijf wat van groot belang is om beredeneerde beslissingen te nemen. In de bedrijfseconomische boekhouding wordt de rendabiliteit berekend van uw bedrijf en van de afzonderlijke bedrijfstakken (teelt, diersoort, neventakken).

Daarnaast bevat de bedrijfseconomische boekhouding een aantal zeer belangrijke technisch-economische kengetallen die u helpen om elke bedrijfstak beter te kunnen beoordelen. De bedrijfseconomische boekhouding is tevens een voorwaarde om investeringssteun te kunnen genieten van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Het Landbouwmonitoringsnetwerk, de basis voor het landbouwbeleid in Vlaanderen

Bij het uittekenen van het Vlaamse landbouwbeleid is het belangrijk om inzicht te hebben in de gevolgen van het beleid voor de individuele bedrijven. Om die gevolgen goed te kunnen schatten zijn gedetailleerde gegevens uit de praktijk van cruciaal belang. De gegevens die verzameld worden door het Landbouwmonitoringsnetwerk vormen dan ook de ideale basis voor dergelijke studies en evaluaties.

Het Landbouwmonitoringsnetwerk van het Departement Landbouw en Visserij (Vlaamse overheid) is de belangrijkste bron van representatieve gegevens over de Vlaamse land- en tuinbouw. De anonieme gegevens worden dagelijks gebruikt bij de beleidsvoorbereiding.

Wil je deelnemen aan het Landbouwmonitoringsnetwerk?

Jaarlijks is het Landbouwmonitoringsnetwerk op zoek naar nieuwe en representatieve Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. Wil je meer weten over het Landbouwmonitoringsnetwerk en zijn werking, dan kan U dit nalezen in deze brochure. De brochure is gratis aan te vragen door een e-mail te sturen met naam en adres naar ams@vlaanderen.be of in de provinciale diensten van het departement landbouw en visserij.

Meer informatie

 

 

Geldig tot: 15 januari 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij