U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

21 december 2007

Geen rundveepremies bij niet-naleving van de voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen in Sanitel

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, wenst de rundveehouders die EU-steun aanvragen voor de premie voor zoogkoeien en/of voor de slachtpremie voor kalveren te herinneren aan het belang van de naleving van alle voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen.

De EU-steunregeling bepaalt dat de premie voor zoogkoeien en de slachtpremie voor kalveren slechts kan toegekend worden voor runderen die aan alle premievoorwaarden voldoen en die correct geïdentificeerd en geregistreerd zijn op het landbouwbedrijf en in Sanitel.

Een correcte identificatie en registratie van runderen en runderbewegingen op het landbouwbedrijf en in Sanitel omvat een correcte én tijdige melding van alle geboorten, aankomsten, vertrekken en sterfte van runderen en dierkenmerken.

Niet-naleving van het geheel van deze voorschriften, inbegrepen de tijdigheid van alle meldingen van geboorte, aankomst, vertrek en sterfte van runderen (maximale meldingstermijn van 7 kalenderdagen), heeft tot gevolg dat deze runderen in de steunregeling voor zoogkoeien en de slachtpremie voor kalveren niet meer premiewaardig zijn en dat bijkomende kortingen worden toegepast op de betrokken steunaanvragen voor zoogkoeien en kalveren.

Als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie vestigt het Agentschap voor Landbouw en Visserij opnieuw de aandacht van alle rundveehouders die EU-steun aanvragen op het belang van de strikte naleving van alle voorschriften inzake identificatie en registratie van runderen en dit met inbegrip van de meldingstermijnen.

Meer info

In het kader van haar verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Agentschap voor Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Agentschap zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.
Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.Geldig tot: 31 december 2008


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij