U bent hier: Vlaanderen.be Landbouw en Visserij Nieuwsberichten


punt

Nieuwsbericht Landbouw en Visserij

1 december 2006

Premies in de dierlijke sector - Campagne 2006

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, deelt mee dat eind november 2006 voorschotten zullen worden uitbetaald aan de landbouwers die premieaanvragen in de dierlijke sector hebben ingediend voor de campagne 2006. Het betreft hier een voorschot van 80% voor de zoogkoeienpremie en de slachtpremie kalveren.

Zoogkoeienpremie 2006

Aan de landbouwers die uiterlijk op 30 juni 2006 een aanvraag hebben ingediend voor de zoogkoeienpremie wordt een voorschot van 80% van de totale premie van 250,00 euro uitbetaald. Op dit voorschot wordt meteen ook de modulatieheffing van 4% toegepast. Het voorschot bedraagt dus 192,00 euro per premiewaardige zoogkoe of vaars. Het saldo (en het totale premiebedrag voor de dossiers zonder voorschot) zal in het voorjaar van 2007 aan de landbouwers betaald worden.

Slachtpremie kalveren 2006

De slachtpremie voor kalveren kan maximaal 50,00 euro per dier bedragen. Net als  in de vorige campagne is het nu al duidelijk dat het budgettair plafond voor slachtpremies zal worden overschreden. De verwachte overschrijding zal waarschijnlijk zelfs nog hoger zijn dan vorig jaar. Daarom wordt de basispremie per dier reeds met 50% verminderd. Hierop wordt een voorschot van 80% uitbetaald voor dieren die geslacht zijn in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2006 en voor dewelke een steunaanvraag werd ingediend. Na toepassing van de modulatieheffing van 4%, bedraagt het voorschot dus 19,2 euro per premiewaardig kalf. Ook hier zal het saldo in het voorjaar van 2007 aan de landbouwers betaald worden.

 

Geldig tot: 1 november 2007


Overzicht nieuwsberichten Landbouw en Visserij